BIC (รหัสระบุธนาคาร) และ IBAN (หมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ) เป็นการสร้างพื้นฐานของการชำระเงินระหว่างประเทศร่วมกัน ผู้เริ่มต้นทำธุรกรรมจะใช้ข้อมูลสองชิ้นส่วนเหล่านี้ในการระบุตัวบุคคลหรือบริษัทที่ควรได้รับการจ่ายเงิน เว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการในฟังก์ชันดังต่อไปนี้:


ธนาคาร 10 อันดับที่มีการค้นหามากที่สุด / BIC:

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.BKAUATWWXXXUniCredit Bank Austria AGWienออสเตรีย
2.RZBHATWWXXXRaiffeisen Zentralbank Österreich AktiengesellschaftWienออสเตรีย
3.EASYATW1XXXeasybank AGWienออสเตรีย
4.PLBKATWWXXXPayLife Bank GmbHWienออสเตรีย
5.SOPPATWWXXXDeutsche Bank Österreich AGWienออสเตรีย
6.WUIBATWWXXXWestern Union International Bank GmbHWienออสเตรีย
7.OEKOATWWXXXOesterreichische Kontrollbank AktiengesellschaftWienออสเตรีย
8.DENEATW1XXXBankhaus Denzel AktiengesellschaftWienออสเตรีย
9.ABAGATWWXXXAdria Bank AktiengesellschaftWienออสเตรีย
10.WISMATWWXXXBank Winter & Co. AGWienออสเตรีย