ค้นหาและลบที่อยู่ที่ซ้ำกัน


ซอฟต์แวร์สำหรับค้นหาและลบที่อยู่ที่ซ้ำกัน


  • DeduplicationWizard 4.2: ซอฟต์แวร์ที่ง่ายดายที่สามารถใช้โดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางเทคนิคในการค้นหาที่อยู่ที่ซ้ำกันใน Excel ทั้งนี้สามารถพบที่อยู่ที่ซ้ำกันโดยการใช้ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ ที่อยู่อีเมล ไม่ว่าจะเป็นรายการที่อยู่แบบเดี่ยวๆ หรือระหว่างรายการทั้งสองที่อยู่ อย่างเช่นหากมีรายการที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเพื่อเลือกออก สามารถประมวลผลได้เฉพาะไฟล์ Excel เท่านั้น
  • DataQualityTools 4.2: เมื่อเปรียบเทียบกับ DeduplicationWizard, DataQualityTools ที่เสนอทางเลือกเพิ่มเติมในการค้นหาที่อยู่ที่ซ้ำกัน รวมทั้งยังชุดฟังก์ชันเพิ่มเติมทั้งหมดเพื่อที่จะประมวลผลข้อมูลที่อยู่ อย่างเช่น ฟังก์ชันในการรวมเขตข้อมูล นอกจากไฟล์ Excel แล้ว โปรแกรมยังสามารถประมวลผลไฟล์ dBase, ACCESS, VistaDB และไฟล์ข้อความ ได้เช่นเดียวกับ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล อย่างเช่น MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE และ MySQL ได้อีกด้วย

ค้นหาและลบที่อยู่ที่ซ้ำกัน