สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.UBSWDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am Mainเยอรมนี
2.SMHBDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am Mainเยอรมนี
3.GENODES1UHLUhlbacher Bank (Gf P2)Stuttgartเยอรมนี
4.GENODES1UHLUhlbacher Bank -alt-Stuttgartเยอรมนี
5.UMWEDE7NXXXUmweltBankNürnbergเยอรมนี
6.HYVEDEMME01UniCredit Bank - HVB Settlement EAC01Hamburgเยอรมนี
7.HYVEDEMME02UniCredit Bank - HVB Settlement EAC02Hamburgเยอรมนี
8.HYVEDEMME03UniCredit Bank - HVB Settlement EAC03Hamburgเยอรมนี
9.HYVEDEMME04UniCredit Bank - HVB Settlement EAC04Hamburgเยอรมนี
10.HYVEDEMME05UniCredit Bank - HVB Settlement EAC05Hamburgเยอรมนี
11.HYVEDEMME06UniCredit Bank - HVB Settlement EAC06Hamburgเยอรมนี
12.HYVEDEMME07UniCredit Bank - HVB Settlement EAC07Hamburgเยอรมนี
13.HYVEDEMME08UniCredit Bank - HVB Settlement EAC08Hamburgเยอรมนี
14.HYVEDEMME09UniCredit Bank - HVB Settlement EAC09Hamburgเยอรมนี
15.HYVEDEMME10UniCredit Bank - HVB Settlement EAC10Hamburgเยอรมนี
16.HYVEDEMME11UniCredit Bank - HVB Settlement EAC11Hamburgเยอรมนี
17.HYVEDEMME12UniCredit Bank - HVB Settlement EAC12Hamburgเยอรมนี
18.HYVEDEMME13UniCredit Bank - HVB Settlement EAC13Hamburgเยอรมนี
19.HYVEDEMME14UniCredit Bank - HVB Settlement EAC14Hamburgเยอรมนี
20.HYVEDEMME15UniCredit Bank - HVB Settlement EAC15Hamburgเยอรมนี
21.HYVEDEMME16UniCredit Bank - HVB Settlement EAC16Hamburgเยอรมนี
22.HYVEDEMME17UniCredit Bank - HVB Settlement EAC17Hamburgเยอรมนี
23.HYVEDEMME18UniCredit Bank - HVB Settlement EAC18Hamburgเยอรมนี
24.HYVEDEMME19UniCredit Bank - HVB Settlement EAC19Hamburgเยอรมนี
25.HYVEDEMME20UniCredit Bank - HVB Settlement EAC20Hamburgเยอรมนี
26.HYVEDEMME21UniCredit Bank - HVB Settlement EAC21Hamburgเยอรมนี
27.HYVEDEMME22UniCredit Bank - HVB Settlement EAC22Hamburgเยอรมนี
28.HYVEDEMME23UniCredit Bank - HVB Settlement EAC23Hamburgเยอรมนี
29.HYVEDEMME24UniCredit Bank - HVB Settlement EAC24Hamburgเยอรมนี
30.HYVEDEMME25UniCredit Bank - HVB Settlement EAC25Hamburgเยอรมนี
31.HYVEDEMME26UniCredit Bank - HVB Settlement EAC26Hamburgเยอรมนี
32.HYVEDEMME27UniCredit Bank - HVB Settlement EAC27Hamburgเยอรมนี
33.HYVEDEMME28UniCredit Bank - HVB Settlement EAC28Hamburgเยอรมนี
34.HYVEDEMME29UniCredit Bank - HVB Settlement EAC29Hamburgเยอรมนี
35.HYVEDEMME30UniCredit Bank - HVB Settlement EAC30Hamburgเยอรมนี
36.HYVEDEMME31UniCredit Bank - HVB Settlement EAC31Hamburgเยอรมนี
37.HYVEDEMME32UniCredit Bank - HVB Settlement EAC32Hamburgเยอรมนี
38.HYVEDEMME33UniCredit Bank - HVB Settlement EAC33Hamburgเยอรมนี
39.HYVEDEMME34UniCredit Bank - HVB Settlement EAC34Hamburgเยอรมนี
40.HYVEDEMME35UniCredit Bank - HVB Settlement EAC35Hamburgเยอรมนี
41.HYVEDEMME36UniCredit Bank - HVB Settlement EAC36Hamburgเยอรมนี
42.HYVEDEMME37UniCredit Bank - HVB Settlement EAC37Hamburgเยอรมนี
43.HYVEDEMME38UniCredit Bank - HVB Settlement EAC38Hamburgเยอรมนี
44.HYVEDEMME39UniCredit Bank - HVB Settlement EAC39Hamburgเยอรมนี
45.HYVEDEMME40UniCredit Bank - HVB Settlement EAC40Hamburgเยอรมนี
46.HYVEDEMME41UniCredit Bank - HVB Settlement EAC41Hamburgเยอรมนี
47.HYVEDEMME42UniCredit Bank - HVB Settlement EAC42Hamburgเยอรมนี
48.HYVEDEMME43UniCredit Bank - HVB Settlement EAC43Hamburgเยอรมนี
49.HYVEDEMME44UniCredit Bank - HVB Settlement EAC44Hamburgเยอรมนี
50.HYVEDEMME45UniCredit Bank - HVB Settlement EAC45Hamburgเยอรมนี
51.HYVEDEMME46UniCredit Bank - HVB Settlement EAC46Hamburgเยอรมนี
52.HYVEDEMME47UniCredit Bank - HVB Settlement EAC47Hamburgเยอรมนี
53.HYVEDEMME48UniCredit Bank - HVB Settlement EAC48Hamburgเยอรมนี
54.HYVEDEMME49UniCredit Bank - HVB Settlement EAC49Hamburgเยอรมนี
55.HYVEDEMME50UniCredit Bank - HVB Settlement EAC50Hamburgเยอรมนี
56.HYVEDEMME52UniCredit Bank - HVB Settlement EAC52Hamburgเยอรมนี
57.HYVEDEMME55UniCredit Bank - HVB Settlement EAC55Hamburgเยอรมนี
58.HYVEDEMME56UniCredit Bank - HVB Settlement EAC56Hamburgเยอรมนี
59.HYVEDEMME57UniCredit Bank - HVB Settlement EAC57Hamburgเยอรมนี
60.HYVEDEMME58UniCredit Bank - HVB Settlement EAC58Hamburgเยอรมนี
61.HYVEDEMME59UniCredit Bank - HVB Settlement EAC59Hamburgเยอรมนี
62.HYVEDEMME60UniCredit Bank - HVB Settlement EAC60Hamburgเยอรมนี
63.HYVEDEMME61UniCredit Bank - HVB Settlement EAC61Hamburgเยอรมนี
64.HYVEDEMME62UniCredit Bank - HVB Settlement EAC62Hamburgเยอรมนี
65.HYVEDEMME63UniCredit Bank - HVB Settlement EAC63Hamburgเยอรมนี
66.HYVEDEMME64UniCredit Bank - HVB Settlement EAC64Hamburgเยอรมนี
67.HYVEDEMME65UniCredit Bank - HVB Settlement EAC65Hamburgเยอรมนี
68.HYVEDEMME66UniCredit Bank - HVB Settlement EAC66Hamburgเยอรมนี
69.HYVEDEMME67UniCredit Bank - HVB Settlement EAC67Hamburgเยอรมนี
70.HYVEDEMME68UniCredit Bank - HVB Settlement EAC68Hamburgเยอรมนี
71.HYVEDEMME69UniCredit Bank - HVB Settlement EAC69Hamburgเยอรมนี
72.HYVEDEMME70UniCredit Bank - HVB Settlement EAC70Hamburgเยอรมนี
73.HYVEDEMME71UniCredit Bank - HVB Settlement EAC71Hamburgเยอรมนี
74.HYVEDEMME72UniCredit Bank - HVB Settlement EAC72Hamburgเยอรมนี
75.HYVEDEMME73UniCredit Bank - HVB Settlement EAC73Hamburgเยอรมนี
76.HYVEDEMME74UniCredit Bank - HVB Settlement EAC74Hamburgเยอรมนี
77.HYVEDEMME75UniCredit Bank - HVB Settlement EAC75Hamburgเยอรมนี
78.HYVEDEMME76UniCredit Bank - HVB Settlement EAC76Hamburgเยอรมนี
79.HYVEDEMME77UniCredit Bank - HVB Settlement EAC77Hamburgเยอรมนี
80.HYVEDEMME78UniCredit Bank - HVB Settlement EAC78Hamburgเยอรมนี
81.HYVEDEMME79UniCredit Bank - HVB Settlement EAC79Hamburgเยอรมนี
82.HYVEDEMME80UniCredit Bank - HVB Settlement EAC80Hamburgเยอรมนี
83.HYVEDEMME81UniCredit Bank - HVB Settlement EAC81Hamburgเยอรมนี
84.HYVEDEMME82UniCredit Bank - HVB Settlement EAC82Hamburgเยอรมนี
85.HYVEDEMME83UniCredit Bank - HVB Settlement EAC83Hamburgเยอรมนี
86.HYVEDEMME84UniCredit Bank - HVB Settlement EAC84Hamburgเยอรมนี
87.HYVEDEMME85UniCredit Bank - HVB Settlement EAC85Hamburgเยอรมนี
88.HYVEDEMME86UniCredit Bank - HVB Settlement EAC86Hamburgเยอรมนี
89.HYVEDEMME87UniCredit Bank - HVB Settlement EAC87Hamburgเยอรมนี
90.HYVEDEMME88UniCredit Bank - HVB Settlement EAC88Hamburgเยอรมนี
91.HYVEDEMME89UniCredit Bank - HVB Settlement EAC89Hamburgเยอรมนี
92.HYVEDEMME90UniCredit Bank - HVB Settlement EAC90Hamburgเยอรมนี
93.HYVEDEMME91UniCredit Bank - HVB Settlement EAC91Hamburgเยอรมนี
94.HYVEDEMME92UniCredit Bank - HVB Settlement EAC92Hamburgเยอรมนี
95.HYVEDEMME93UniCredit Bank - HVB Settlement EAC93Hamburgเยอรมนี
96.HYVEDEMME94UniCredit Bank - HVB Settlement EAC94Hamburgเยอรมนี
97.HYVEDEMME95UniCredit Bank - HVB Settlement EAC95Hamburgเยอรมนี
98.HYVEDEMME96UniCredit Bank - HVB Settlement EAC96Hamburgเยอรมนี
99.HYVEDEMME97UniCredit Bank - HVB Settlement EAC97Hamburgเยอรมนี
100.HYVEDEMME98UniCredit Bank - HVB Settlement EAC98Hamburgเยอรมนี
101.HYVEDEMME99UniCredit Bank - HVB Settlement EAC99Hamburgเยอรมนี
102.HYVEDEMM272UniCredit Bank - HypoVereinsbankAalenเยอรมนี
103.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankAhrensburgเยอรมนี
104.HYVEDEMM236UniCredit Bank - HypoVereinsbankAichachเยอรมนี
105.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankAltdorf b. Nürnbergเยอรมนี
106.HYVEDEMM629UniCredit Bank - HypoVereinsbankAltöttingเยอรมนี
107.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankAlzenauเยอรมนี
108.HYVEDEMM405UniCredit Bank - HypoVereinsbankAmbergเยอรมนี
109.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankAnsbachเยอรมนี
110.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankAschaffenburgเยอรมนี
111.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankAugsburgเยอรมนี
112.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Aiblingเยอรมนี
113.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Bramstedtเยอรมนี
114.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Homburgเยอรมนี
115.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Kissingenเยอรมนี
116.HYVEDEMM515UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Kreuznachเยอรมนี
117.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Neustadt a.d.Saaleเยอรมนี
118.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Oldesloeเยอรมนี
119.HYVEDEMM410UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Reichenhallเยอรมนี
120.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Segebergเยอรมนี
121.HYVEDEMM643UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Tölzเยอรมนี
122.HYVEDEMM475UniCredit Bank - HypoVereinsbankBaden-Badenเยอรมนี
123.HYVEDEMM411UniCredit Bank - HypoVereinsbankBambergเยอรมนี
124.HYVEDEMM412UniCredit Bank - HypoVereinsbankBayreuthเยอรมนี
125.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankBeratzhausenเยอรมนี
126.HYVEDEMM410UniCredit Bank - HypoVereinsbankBerchtesgadenเยอรมนี
127.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankBerlinเยอรมนี
128.HYVEDEMM344UniCredit Bank - HypoVereinsbankBielefeldเยอรมนี
129.HYVEDEMM462UniCredit Bank - HypoVereinsbankBitterfeld-Wolfenเยอรมนี
130.HYVEDEMM858UniCredit Bank - HypoVereinsbankBöblingenเยอรมนี
131.HYVEDEMM402UniCredit Bank - HypoVereinsbankBonnเยอรมนี
132.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankBrandenburg an der Havelเยอรมนี
133.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBraunschweigเยอรมนี
134.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBredstedtเยอรมนี
135.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBrunsbüttelเยอรมนี
136.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBuchholz in der Nordheideเยอรมนี
137.HYVEDEMM632UniCredit Bank - HypoVereinsbankBurghausenเยอรมนี
138.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBüsumเยอรมนี
139.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBuxtehudeเยอรมนี
140.HYVEDEMM675UniCredit Bank - HypoVereinsbankChamเยอรมนี
141.HYVEDEMM497UniCredit Bank - HypoVereinsbankChemnitzเยอรมนี
142.HYVEDEMM480UniCredit Bank - HypoVereinsbankCoburgเยอรมนี
143.HYVEDEMM472UniCredit Bank - HypoVereinsbankCottbusเยอรมนี
144.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankCuxhavenเยอรมนี
145.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankDachauเยอรมนี
146.HYVEDEMM487UniCredit Bank - HypoVereinsbankDarmstadtเยอรมนี
147.HYVEDEMM415UniCredit Bank - HypoVereinsbankDeggendorfเยอรมนี
148.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankDeisenhofenเยอรมนี
149.HYVEDEMM462UniCredit Bank - HypoVereinsbankDessau-Roßlauเยอรมนี
150.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankDillingen a.d.Donauเยอรมนี
151.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankDingolfingเยอรมนี
152.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankDinkelsbühlเยอรมนี
153.HYVEDEMM255UniCredit Bank - HypoVereinsbankDonauwörthเยอรมนี
154.HYVEDEMM808UniCredit Bank - HypoVereinsbankDortmundเยอรมนี
155.HYVEDEMM496UniCredit Bank - HypoVereinsbankDresdenเยอรมนี
156.HYVEDEMM414UniCredit Bank - HypoVereinsbankDüsseldorfเยอรมนี
157.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankEbersbergเยอรมนี
158.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankEckernfördeเยอรมนี
159.HYVEDEMM629UniCredit Bank - HypoVereinsbankEggenfeldenเยอรมนี
160.HYVEDEMM824UniCredit Bank - HypoVereinsbankEisenachเยอรมนี
161.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankElmshornเยอรมนี
162.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankErdingเยอรมนี
163.HYVEDEMM498UniCredit Bank - HypoVereinsbankErfurtเยอรมนี
164.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankErlangenเยอรมนี
165.HYVEDEMM360UniCredit Bank - HypoVereinsbankEssenเยอรมนี
166.HYVEDEMM859UniCredit Bank - HypoVereinsbankEsslingen am Neckarเยอรมนี
167.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankEutinเยอรมนี
168.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankFeuchtเยอรมนี
169.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankFlensburgเยอรมนี
170.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankForchheimเยอรมนี
171.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankenthal (Pfalz)เยอรมนี
172.HYVEDEMM471UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt (Oder)เยอรมนี
173.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt am Mainเยอรมนี
174.HYVEDEMM357UniCredit Bank - HypoVereinsbankFreiburg im Breisgauเยอรมนี
175.HYVEDEMM410UniCredit Bank - HypoVereinsbankFreilassingเยอรมนี
176.HYVEDEMM418UniCredit Bank - HypoVereinsbankFreisingเยอรมนี
177.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankFriedbergเยอรมนี
178.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankFriedrichshafenเยอรมนี
179.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankFriedrichstadtเยอรมนี
180.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankFuldaเยอรมนี
181.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankFürstenfeldbruckเยอรมนี
182.HYVEDEMM419UniCredit Bank - HypoVereinsbankFürthเยอรมนี
183.HYVEDEMM428UniCredit Bank - HypoVereinsbankFüssenเยอรมนี
184.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankGardingเยอรมนี
185.HYVEDEMM654UniCredit Bank - HypoVereinsbankGarmisch-Partenkirchenเยอรมนี
186.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGautingเยอรมนี
187.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankGeesthachtเยอรมนี
188.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankGeisenfeldเยอรมนี
189.HYVEDEMM468UniCredit Bank - HypoVereinsbankGeraเยอรมนี
190.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGeretsriedเยอรมนี
191.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGermeringเยอรมนี
192.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankGersthofenเยอรมนี
193.HYVEDEMM644UniCredit Bank - HypoVereinsbankGmund a. Tegernseeเยอรมนี
194.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGräfelfingเยอรมนี
195.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGröbenzellเยอรมนี
196.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankGrünstadtเยอรมนี
197.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGrünwaldเยอรมนี
198.HYVEDEMM259UniCredit Bank - HypoVereinsbankGünzburgเยอรมนี
199.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankGunzenhausenเยอรมนี
200.HYVEDEMM808UniCredit Bank - HypoVereinsbankHagenเยอรมนี
201.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHalberstadtเยอรมนี
202.HYVEDEMM440UniCredit Bank - HypoVereinsbankHalle (Saale)เยอรมนี
203.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHamburgเยอรมนี
204.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankHanauเยอรมนี
205.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHannoverเยอรมนี
206.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankHaßfurtเยอรมนี
207.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankHaßlochเยอรมนี
208.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeideเยอรมนี
209.HYVEDEMM479UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeidelbergเยอรมนี
210.HYVEDEMM271UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeidenheim an der Brenzเยอรมนี
211.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeilbronnเยอรมนี
212.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankHelmbrechtsเยอรมนี
213.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankHemauเยอรมนี
214.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankHerrsching a. Ammerseeเยอรมนี
215.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankHersbruckเยอรมนี
216.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankHerzogenaurachเยอรมนี
217.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankHofเยอรมนี
218.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankHolzkirchenเยอรมนี
219.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHusumเยอรมนี
220.HYVEDEMM461UniCredit Bank - HypoVereinsbankIllertissenเยอรมนี
221.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankIngolstadtเยอรมนี
222.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankIsmaningเยอรมนี
223.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankItzehoeเยอรมนี
224.HYVEDEMM463UniCredit Bank - HypoVereinsbankJenaเยอรมนี
225.HYVEDEMM482UniCredit Bank - HypoVereinsbankKaiserslauternเยอรมนี
226.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankKappelnเยอรมนี
227.HYVEDEMM475UniCredit Bank - HypoVereinsbankKarlsruheเยอรมนี
228.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankKarlstadtเยอรมนี
229.HYVEDEMM427UniCredit Bank - HypoVereinsbankKaufbeurenเยอรมนี
230.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankKelheimเยอรมนี
231.HYVEDEMM428UniCredit Bank - HypoVereinsbankKempten (Allgäu)เยอรมนี
232.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankKielเยอรมนี
233.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankKirchheim b. Münchenเยอรมนี
234.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankKitzingenเยอรมนี
235.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankKleinmachnowเยอรมนี
236.HYVEDEMM401UniCredit Bank - HypoVereinsbankKoblenzเยอรมนี
237.HYVEDEMM429UniCredit Bank - HypoVereinsbankKölnเยอรมนี
238.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankKönigs Wusterhausenเยอรมนี
239.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankKönigsbrunnเยอรมนี
240.HYVEDEMM591UniCredit Bank - HypoVereinsbankKonstanzเยอรมนี
241.HYVEDEMM289UniCredit Bank - HypoVereinsbankKronachเยอรมนี
242.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankKronshagenเยอรมนี
243.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankKrumbach (Schwaben)เยอรมนี
244.HYVEDEMM289UniCredit Bank - HypoVereinsbankKulmbachเยอรมนี
245.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankLandau in der Pfalzเยอรมนี
246.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankLandsberg am Lechเยอรมนี
247.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankLandshutเยอรมนี
248.HYVEDEMM419UniCredit Bank - HypoVereinsbankLangenzennเยอรมนี
249.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankLauf a.d.Pegnitzเยอรมนี
250.HYVEDEMM495UniCredit Bank - HypoVereinsbankLeipzigเยอรมนี
251.HYVEDEMM411UniCredit Bank - HypoVereinsbankLichtenfelsเยอรมนี
252.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankLindau (Bodensee)เยอรมนี
253.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankLindenberg i. Allgäuเยอรมนี
254.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankLohr a. Mainเยอรมนี
255.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankLübeckเยอรมนี
256.HYVEDEMM860UniCredit Bank - HypoVereinsbankLudwigsburgเยอรมนี
257.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankLudwigshafen am Rheinเยอรมนี
258.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankLüneburgเยอรมนี
259.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankMagdeburgเยอรมนี
260.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankMainburgเยอรมนี
261.HYVEDEMM486UniCredit Bank - HypoVereinsbankMainzเยอรมนี
262.HYVEDEMM489UniCredit Bank - HypoVereinsbankMannheimเยอรมนี
263.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankMarkt Schwabenเยอรมนี
264.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarktheidenfeldเยอรมนี
265.HYVEDEMM427UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarktoberdorfเยอรมนี
266.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarktredwitzเยอรมนี
267.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarneเยอรมนี
268.HYVEDEMM453UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarquartsteinเยอรมนี
269.HYVEDEMM436UniCredit Bank - HypoVereinsbankMemmingenเยอรมนี
270.HYVEDEMM440UniCredit Bank - HypoVereinsbankMerseburgเยอรมนี
271.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankMiesbachเยอรมนี
272.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankMiltenbergเยอรมนี
273.HYVEDEMM436UniCredit Bank - HypoVereinsbankMindelheimเยอรมนี
274.HYVEDEMM414UniCredit Bank - HypoVereinsbankMönchengladbachเยอรมนี
275.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankMoosburg a.d.Isarเยอรมนี
276.HYVEDEMM438UniCredit Bank - HypoVereinsbankMühldorf a. Innเยอรมนี
277.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankMünchbergเยอรมนี
278.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankMünchenเยอรมนี
279.HYVEDEMM664UniCredit Bank - HypoVereinsbankMurnau a. Staffelseeเยอรมนี
280.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeubrandenburgเยอรมนี
281.HYVEDEMM665UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeuburg a.d.Donauเยอรมนี
282.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankNeufahrn b. Freisingเยอรมนี
283.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeumarkt i.d.OPf.เยอรมนี
284.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeumünsterเยอรมนี
285.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeunkirchenเยอรมนี
286.HYVEDEMM629UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeuöttingเยอรมนี
287.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeusäßเยอรมนี
288.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt a.d.Aischเยอรมนี
289.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt a.d.Donauเยอรมนี
290.HYVEDEMM620UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt an der Weinstraßeเยอรมนี
291.HYVEDEMM480UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt b. Coburgเยอรมนี
292.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeutraublingเยอรมนี
293.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNiebüllเยอรมนี
294.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNorderstedtเยอรมนี
295.HYVEDEMM263UniCredit Bank - HypoVereinsbankNördlingenเยอรมนี
296.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankNürnbergเยอรมนี
297.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankObernburg a. Mainเยอรมนี
298.HYVEDEMM567UniCredit Bank - HypoVereinsbankOberstdorfเยอรมนี
299.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankOchsenfurtเยอรมนี
300.HYVEDEMM467UniCredit Bank - HypoVereinsbankOffenbach am Mainเยอรมนี
301.HYVEDEMM357UniCredit Bank - HypoVereinsbankOffenburgเยอรมนี
302.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankOlchingเยอรมนี
303.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankOranienburgเยอรมนี
304.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankOsnabrückเยอรมนี
305.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankOttobrunnเยอรมนี
306.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankPassauเยอรมนี
307.HYVEDEMM412UniCredit Bank - HypoVereinsbankPegnitzเยอรมนี
308.HYVEDEMM643UniCredit Bank - HypoVereinsbankPenzbergเยอรมนี
309.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankPfaffenhofen a.d.Ilmเยอรมนี
310.HYVEDEMM570UniCredit Bank - HypoVereinsbankPfrontenเยอรมนี
311.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankPinnebergเยอรมนี
312.HYVEDEMM485UniCredit Bank - HypoVereinsbankPirmasensเยอรมนี
313.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankPlattlingเยอรมนี
314.HYVEDEMM481UniCredit Bank - HypoVereinsbankPlauenเยอรมนี
315.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankPockingเยอรมนี
316.HYVEDEMM470UniCredit Bank - HypoVereinsbankPotsdamเยอรมนี
317.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankPreetzเยอรมนี
318.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankPrien a. Chiemseeเยอรมนี
319.HYVEDEMM496UniCredit Bank - HypoVereinsbankRadebeulเยอรมนี
320.HYVEDEMM588UniCredit Bank - HypoVereinsbankRavensburgเยอรมนี
321.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankRegensburgเยอรมนี
322.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankRegenstaufเยอรมนี
323.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankReinbekเยอรมนี
324.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankRendsburgเยอรมนี
325.HYVEDEMM374UniCredit Bank - HypoVereinsbankReutlingenเยอรมนี
326.HYVEDEMM467UniCredit Bank - HypoVereinsbankRodgauเยอรมนี
327.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankRosenheimเยอรมนี
328.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankRostockเยอรมนี
329.HYVEDEMM065UniCredit Bank - HypoVereinsbankRothเยอรมนี
330.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankRothenburg ob der Tauberเยอรมนี
331.HYVEDEMM644UniCredit Bank - HypoVereinsbankRottach-Egernเยอรมนี
332.HYVEDEMM484UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaalfeld/Saaleเยอรมนี
333.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaarbrückenเยอรมนี
334.HYVEDEMM838UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaarlouisเยอรมนี
335.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSankt Peter-Ordingเยอรมนี
336.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchleswigเยอรมนี
337.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchönberg (Holstein)เยอรมนี
338.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchönebeck (Elbe)เยอรมนี
339.HYVEDEMM666UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchongauเยอรมนี
340.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchrobenhausenเยอรมนี
341.HYVEDEMM065UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwabachเยอรมนี
342.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwabmünchenเยอรมนี
343.HYVEDEMM804UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwandorfเยอรมนี
344.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchweinfurtเยอรมนี
345.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwerinเยอรมนี
346.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSeevetalเยอรมนี
347.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankSelbเยอรมนี
348.HYVEDEMM590UniCredit Bank - HypoVereinsbankSingen (Hohentwiel)เยอรมนี
349.HYVEDEMM570UniCredit Bank - HypoVereinsbankSonthofenเยอรมนี
350.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankSpeyerเยอรมนี
351.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankSt. Wendelเยอรมนี
352.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankStadeเยอรมนี
353.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankStarnbergเยอรมนี
354.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankStralsundเยอรมนี
355.HYVEDEMM452UniCredit Bank - HypoVereinsbankStraubingเยอรมนี
356.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankStuttgartเยอรมนี
357.HYVEDEMM458UniCredit Bank - HypoVereinsbankSuhlเยอรมนี
358.HYVEDEMM405UniCredit Bank - HypoVereinsbankSulzbach-Rosenbergเยอรมนี
359.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSyltเยอรมนี
360.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankTönningเยอรมนี
361.HYVEDEMM453UniCredit Bank - HypoVereinsbankTraunreutเยอรมนี
362.HYVEDEMM453UniCredit Bank - HypoVereinsbankTraunsteinเยอรมนี
363.HYVEDEMM437UniCredit Bank - HypoVereinsbankTrierเยอรมนี
364.HYVEDEMM427UniCredit Bank - HypoVereinsbankTürkheimเยอรมนี
365.HYVEDEMM461UniCredit Bank - HypoVereinsbankUlmเยอรมนี
366.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankUnterhachingเยอรมนี
367.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankUnterschleißheimเยอรมนี
368.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankVaterstettenเยอรมนี
369.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankVilsbiburgเยอรมนี
370.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankVilshofen an der Donauเยอรมนี
371.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankVolkachเยอรมนี
372.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankVölklingenเยอรมนี
373.HYVEDEMM457UniCredit Bank - HypoVereinsbankWaldkraiburgเยอรมนี
374.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankWasserburg a. Innเยอรมนี
375.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankWassertrüdingenเยอรมนี
376.HYVEDEMM454UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeiden i.d.OPf.เยอรมนี
377.HYVEDEMM466UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeilheim i. OBเยอรมนี
378.HYVEDEMM098UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeimarเยอรมนี
379.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeißenburg i.Bay.เยอรมนี
380.HYVEDEMM440UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeißenfelsเยอรมนี
381.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWesselburenเยอรมนี
382.HYVEDEMM478UniCredit Bank - HypoVereinsbankWiesbadenเยอรมนี
383.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWilsterเยอรมนี
384.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWinsen (Luhe)เยอรมนี
385.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankWolfratshausenเยอรมนี
386.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankWolnzachเยอรมนี
387.HYVEDEMM809UniCredit Bank - HypoVereinsbankWuppertalเยอรมนี
388.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankWürzburgเยอรมนี
389.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWyk auf Föhrเยอรมนี
390.HYVEDEMM468UniCredit Bank - HypoVereinsbankZeitzเยอรมนี
391.HYVEDEMM419UniCredit Bank - HypoVereinsbankZirndorfเยอรมนี
392.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankZweibrückenเยอรมนี
393.HYVEDEMM441UniCredit Bank - HypoVereinsbankZwickauเยอรมนี
394.HYVEDEMMCARUniCredit Bank - HypoVereinsbank Prepaid CardNürnbergเยอรมนี
395.CLABDEM1XXXUniCredit Family Financing Bank, Ndl der UniCreditMünchenเยอรมนี
396.UNBNDE21XXXUnion-BankHarrisleeเยอรมนี
397.UNBNDE21XXXUnion-Bank FlensburgFlensburgเยอรมนี
398.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandFreisenเยอรมนี
399.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandMarpingenเยอรมนี
400.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandNambornเยอรมนี
401.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandNohfeldenเยอรมนี
402.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandNonnweilerเยอรมนี
403.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandOberthalเยอรมนี
404.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandTholeyเยอรมนี
405.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler Land (Gf P2)St. Wendelเยอรมนี
406.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler Land -alt-St. Wendelเยอรมนี


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 05/2020

สารบบธนาคาร