สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Attardมอลตา
2.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Fguraมอลตา
3.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Gziraมอลตา
4.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Gziraมอลตา
5.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Mostaมอลตา
6.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Naxxarมอลตา
7.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Paolaมอลตา
8.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Qormiมอลตา
9.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Rabatมอลตา
10.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.San Gwannมอลตา
11.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Siggiewiมอลตา
12.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.St. Juliansมอลตา
13.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.St. Paul's Bayมอลตา
14.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Victoriaมอลตา
15.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Attardมอลตา
16.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Ballutaมอลตา
17.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Bir id-Dehebมอลตา
18.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Birkirkaraมอลตา
19.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Birzebbugiaมอลตา
20.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Bugibbaมอลตา
21.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Cospicuaมอลตา
22.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Fguraมอลตา
23.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Florianaมอลตา
24.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Fluer-de-Lysมอลตา
25.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Gziraมอลตา
26.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Hamrunมอลตา
27.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Ibraggมอลตา
28.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Luqaมอลตา
29.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Luqaมอลตา
30.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Marsaมอลตา
31.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Marsascalaมอลตา
32.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Marsaxlokkมอลตา
33.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Melliehaมอลตา
34.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Mostaมอลตา
35.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Mqabbaมอลตา
36.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Msidaมอลตา
37.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Nadurมอลตา
38.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Naxxarมอลตา
39.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Paolaมอลตา
40.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Qormiมอลตา
41.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Rabatมอลตา
42.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.San Gwannมอลตา
43.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Sannatมอลตา
44.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Siggiewiมอลตา
45.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Sliemaมอลตา
46.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.St Paul's Bayมอลตา
47.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.St. Juliansมอลตา
48.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.St. Veneraมอลตา
49.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Sta Veneraมอลตา
50.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Tal-Qroqqมอลตา
51.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Vallettaมอลตา
52.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Vallettaมอลตา
53.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Vallettaมอลตา
54.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Victoriaมอลตา
55.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Wealth Managementมอลตา
56.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Xaghraมอลตา
57.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Xewkijaมอลตา
58.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zabbarมอลตา
59.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zebbugมอลตา
60.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zejtunมอลตา
61.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zurrieqมอลตา
62.BAWAMTM3XXXBawag Malta Bank Ltd.Sliemaมอลตา


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 05/2020

สารบบธนาคาร