สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.BMARGB2LXXXBanca March Sa, London-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2.PASCGB2LXXXBanca Monte dei Paschi di Siena SPA LondonLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
3.BSABGB2LXXXBanco de Sabadell S.A.-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
4.BRASGB2LXXXBanco do Brasil United KingdomLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
5.VRBPGB2LXXXBanco Popolare Soc Coop, London-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
6.BSCHGB2LXXXBanco Santander S.A.Londonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
7.LUMIGB22WESBank Leumi Uk Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
8.BOFAGB3SSWIBank Of America London Re Swit-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
9.BOFAGB22VAMBank Of America Na London-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
10.BOFAGB22XXXBank of America NA UKKentสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
11.BOFAGB2UAUSBank Of America Re Austria-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
12.BOFAGB2UFINBank Of America Re Finland-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
13.BOFAGB2ULUXBank Of America Re Luxembourg-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
14.BOFAGB2UPORBank Of America Re Portugal-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
15.BOFAGB2USKKBank Of America Re Slovakia-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
16.BRBAGB2LXXXBank of Beirut UK LtdLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
17.BKCHGB2LXXXBank of China BirminghamBirminghamสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
18.BKCHGB2LXXXBank of China GlasgowGlasgowสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
19.BKCHGB2LXXXBank of China LondonLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
20.BKCHGB2LXXXBank of China ManchesterManchesterสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
21.BKCHGB2LXXXBank of China West EndLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
22.BCYPGB2LXXXBank Of Cyprus Uk-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
23.BOFIGB2BXXXBank Of Ireland Corp Intl Ba-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
24.HLFXGB21XXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
25.HLFXGB22XXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
26.HLFXGB31XXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
27.BOFSGB21XXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
28.BOFSGB2LXXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
29.BOFSGB2SXXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
30.BOFSGB31XXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
31.BOFSGB41XXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
32.BOFSGBS1XXXBank Of Scotland Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
33.BOPIGB2LXXXBank Of The Philippine Islands Europe Plc-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
34.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
35.BARCGB5GXXXBarclays Bank Plc Barclays Cap-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
36.BARCGB21XXXBarclays Bank Plc Uk-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
37.BYLAGB22XXXBayernlb Asp London-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
38.BBVAGB2LXXXBbva London-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
39.BNPAGB22XXXBNP Paribas LondonLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
40.PARBGB2LXXXBnp Paribas Securities London-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
41.BACMGB2LXXXBritish Arab Commercial Bank LimitedLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
42.BYBBGB2LXXXByblos Bank Europe SA LondonLondonสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 09/2023

สารบบธนาคาร