สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wąchocku, CentralaWąchockโปแลนด์
2.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Wadowicach ul.Lwowska 9Wadowiceโปแลนด์
3.SPBBPLP1XXXBeskidzki Bank Spółdzielczy, O. w WadowicachWadowiceโปแลนด์
4.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Wadowicach ul.Plac Jana Pawła II 19Wadowiceโปแลนด์
5.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w WadowicachWadowiceโปแลนด์
6.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. w WągrowcuWągrowiecโปแลนด์
7.GBWCPLPPXXXPałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, CentralaWągrowiecโปแลนด์
8.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w WągrowcuWągrowiecโปแลนด์
9.SPKKPLP1XXXBank Spółdzielczy w Krapkowicach, O. WalceWalceโปแลนด์
10.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warce ul.Franciszkańska 2Warkaโปแลนด์
11.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Warce, CentralaWarkaโปแลนด์
12.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warce ul.Wójtowska 1Warkaโปแลนด์
13.GBWCPLPPXXXPyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy, O. w WarnicachWarniceโปแลนด์
14.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Biuro MaklerskieWarszawaโปแลนด์
15.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Biuro Maklerskie - RozliczeniaWarszawaโปแลนด์
16.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
17.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Centrum RozliczenioweWarszawaโปแลนด์
18.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, Kantor WalutowyWarszawaโปแลนด์
19.ALBPPLPWXXXAlior Bank SA, T-Mobile Usługi BankoweWarszawaโปแลนด์
20.ESSIPLPXXXXBanco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Centrum RozliczenioweWarszawaโปแลนด์
21.ESSIPLPXXXXBanco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
22.BIGBPLPWXXXBanco Mais S.A. (SA) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
23.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Biuro MaklerskieWarszawaโปแลนด์
24.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Biuro Operacji Kart BankowychWarszawaโปแลนด์
25.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
26.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala ex. BGŻWarszawaโปแลนด์
27.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala Pion Kredytów KonsumenckichWarszawaโปแลนด์
28.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala-Departament Obsługi Transakcji Rynków FinansowychWarszawaโปแลนด์
29.GOPZPLP2XXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala-Rozl. Płatności Mas. Globalnych Klientów KorpWarszawaโปแลนด์
30.GOPZPLP2XXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Centrala-Rozliczenia Globalnych Klientów KorporacyjnychWarszawaโปแลนด์
31.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Departament Operacji PłatniczychWarszawaโปแลนด์
32.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, F. w Warszawie ul. Gotarda 9Warszawaโปแลนด์
33.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie Al. Jerozolimskie 56CWarszawaโปแลนด์
34.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie al. Krakowska 2Warszawaโปแลนด์
35.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie ul. Fredry 8Warszawaโปแลนด์
36.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie ul. Gotarda 9Warszawaโปแลนด์
37.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. w Warszawie ul. Marszałkowska 68/70Warszawaโปแลนด์
38.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Obsługa Płatności Masowych 1Warszawaโปแลนด์
39.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, Obsługa Płatności Masowych 2Warszawaโปแลนด์
40.GOPZPLPWXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, OptimaWarszawaโปแลนด์
41.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Centrala WarszawaWarszawaโปแลนด์
42.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Centrum Rozliczeń BGKWarszawaโปแลนด์
43.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do O. WarszawaWarszawaโปแลนด์
44.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do O. WarszawaWarszawaโปแลนด์
45.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Masowe PłatnościWarszawaโปแลนด์
46.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, O. WarszawaWarszawaโปแลนด์
47.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi KlientaWarszawaโปแลนด์
48.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi KlientaWarszawaโปแลนด์
49.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi KlientaWarszawaโปแลนด์
50.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 10Warszawaโปแลนด์
51.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 11Warszawaโปแลนด์
52.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 12Warszawaโปแลนด์
53.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 13Warszawaโปแลนด์
54.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 14Warszawaโปแลนด์
55.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 15Warszawaโปแลนด์
56.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 16Warszawaโปแลนด์
57.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
58.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 5 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
59.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 6 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
60.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 7Warszawaโปแลนด์
61.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 8Warszawaโปแลนด์
62.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 9Warszawaโปแลนด์
63.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
64.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Centrala - Sektor Bankowości DetalicznejWarszawaโปแลนด์
65.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Centrala - Sektor Bankowości Detalicznej - KartyWarszawaโปแลนด์
66.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Citiconnect WarszawaWarszawaโปแลนด์
67.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Dom Maklerski Banku HandlowegoWarszawaโปแลนด์
68.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, I O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
69.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, II O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
70.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, III O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
71.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, IV O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
72.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Obsługa Małych i Średnich PrzedsiębiorstwWarszawaโปแลนด์
73.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, Obsługa Małych i Średnich PrzedsiębiorstwWarszawaโปแลนด์
74.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, VI O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
75.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, VII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
76.BIGBPLPWXXXBank Millennium SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
77.EBOSPLPWXXXBank Ochrony Środowiska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
78.BOTKPLPWXXXBank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
79.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Biuro Monitoringu i Rozliczeń KartowychWarszawaโปแลนด์
80.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
81.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Gospodarka WłasnaWarszawaโปแลนด์
82.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Operacje Pionu SkarbuWarszawaโปแลนด์
83.PKOPPLPWCUSBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Operacje PowierniczeWarszawaโปแลนด์
84.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Centrala - Ośrodek Operacji KartowychWarszawaโปแลนด์
85.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Dom Maklerski PekaoWarszawaโปแลนด์
86.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
87.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, II O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
88.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, III O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
89.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, IV O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
90.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, IX O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
91.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie al.Gen.A.Chruściela 28Warszawaโปแลนด์
92.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie al.Jana Pawła II 23Warszawaโปแลนด์
93.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie Al.Jerozolimskie 181Warszawaโปแลนด์
94.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie Al.Jerozolimskie 2Warszawaโปแลนด์
95.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79Warszawaโปแลนด์
96.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie al.KEN 46Warszawaโปแลนด์
97.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul. Kondratowicza 22Warszawaโปแลนด์
98.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.A.Cieszkowskiego 1-3Warszawaโปแลนด์
99.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Biała 4Warszawaโปแลนด์
100.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Emilii Plater 53Warszawaโปแลนด์
101.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Grochowska 124/126Warszawaโปแลนด์
102.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Grochowska 274Warszawaโปแลนด์
103.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Hanki Czaki 2Warszawaโปแลนด์
104.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.J.Bema 89Warszawaโปแลนด์
105.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Jasna 1Warszawaโปแลนด์
106.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Krakowskie Przedmieście 1Warszawaโปแลนด์
107.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Krucza 24-26Warszawaโปแลนด์
108.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15Warszawaโปแลนด์
109.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Malczewskiego 54Warszawaโปแลนด์
110.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Marszałkowska 111Warszawaโปแลนด์
111.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Migdałowa 4Warszawaโปแลนด์
112.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Modlińska 199Warszawaโปแลนด์
113.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Młynarska 16Warszawaโปแลนด์
114.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nałęczowska 64Warszawaโปแลนด์
115.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nowogrodzka 11Warszawaโปแลนด์
116.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nowolipki 2,2AWarszawaโปแลนด์
117.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Nowoursynowska 166Warszawaโปแลนด์
118.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Ogrodowa 31/35Warszawaโปแลนด์
119.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Ostrobramska 101AWarszawaโปแลนด์
120.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Puławska 233Warszawaโปแลนด์
121.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Puławska 54/56Warszawaโปแลนด์
122.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Światowida 61AWarszawaโปแลนด์
123.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Tadeusza Czackiego 21/23Warszawaโปแลนด์
124.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Targowa 81Warszawaโปแลนด์
125.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Towarowa 25Warszawaโปแลนด์
126.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Wilcza 33Warszawaโปแลนด์
127.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Wolumen 18Warszawaโปแลนด์
128.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 1Warszawaโปแลนด์
129.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31Warszawaโปแลนด์
130.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. XelionWarszawaโปแลนด์
131.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, V O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
132.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, VI O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
133.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, VII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
134.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, VIII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
135.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, X O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
136.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XI O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
137.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
138.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XIII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
139.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XIX O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
140.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XV O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
141.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XVI O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
142.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XVII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
143.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XVIII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
144.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XX O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
145.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXI O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
146.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
147.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXIII O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
148.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, XXIV O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
149.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, Zespół Rozliczeń KartWarszawaโปแลนด์
150.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, Centrala w WarszawieWarszawaโปแลนด์
151.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, I O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
152.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, I O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
153.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, III O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
154.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, Zespół Rozliczeń (O. Regionalny w Warszawie)Warszawaโปแลนด์
155.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
156.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 10 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
157.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 13 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
158.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 3 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
159.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 35 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
160.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 4 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
161.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 5 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
162.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 58 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
163.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 59 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
164.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 6 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
165.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 60 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
166.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 61 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
167.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 62 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
168.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 63 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
169.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 64 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
170.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 65 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
171.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 66 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
172.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 67 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
173.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 68 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
174.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 69 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
175.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 7 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
176.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 70 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
177.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 71 0. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
178.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 72 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
179.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 8 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
180.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 9 O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
181.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK - Płatności Masowe IIWarszawaโปแลนด์
182.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK - Płatności Masowe IIIWarszawaโปแลนด์
183.WNKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK - Płatności Masowe IVWarszawaโปแลนด์
184.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK CentralaWarszawaโปแลนด์
185.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK Centrala - EscrowWarszawaโปแลนด์
186.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK Centrala - Płatności MasoweWarszawaโปแลนด์
187.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, BZWBK Centrala - Wydział Płatności KrajowychWarszawaโปแลนด์
188.SOGEPLPWXXXBanque PSA Finance SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
189.BNPAPLPXXXXBNP PARIBAS SA Oddział w Polsce, Dział Płatności ElektronicznychWarszawaโปแลนด์
190.BNPAPLPXXXXBNP PARIBAS SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
191.PARBPLPXXXXBNP Paribas Securities Services SKA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
192.CAIXPLPWXXXCAIXABANK, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA)ODDZIAŁ W POLSCE, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
193.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
194.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
195.DABAPLPWXXXDanske Bank A/S SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
196.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
197.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaโปแลนด์
198.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaโปแลนด์
199.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaโปแลนด์
200.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaโปแลนด์
201.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji BankowychWarszawaโปแลนด์
202.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Centrum Operacji Bankowych Oddział Płatności MasowychWarszawaโปแลนด์
203.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, OddziałWarszawaโปแลนด์
204.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Rachunek ZapasowyWarszawaโปแลนด์
205.DEUTPLPXXXXDeutsche Bank Polska SA, Rozliczenia CollectWarszawaโปแลนด์
206.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
207.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Elektronicznej ArchiwizacjiWarszawaโปแลนด์
208.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Deatal i MSPWarszawaโปแลนด์
209.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
210.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
211.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
212.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
213.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
214.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
215.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
216.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
217.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
218.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
219.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
220.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
221.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
222.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
223.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
224.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
225.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
226.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
227.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
228.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
229.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
230.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
231.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
232.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
233.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
234.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
235.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
236.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
237.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
238.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
239.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Obsługi Detal i MSPWarszawaโปแลนด์
240.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum Płatności MasowychWarszawaโปแลนด์
241.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Centrum RozliczenioweWarszawaโปแลนด์
242.MHBFPLPWXXXDNB Bank Polska SA, Monetia Grupa Banku DNB Bank Polska SAWarszawaโปแลนด์
243.GENOPLPWXXXDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Warszawaโปแลนด์
244.GENOPLPWXXXDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Warszawaโปแลนด์
245.GENOPLPWXXXDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Warszawaโปแลนด์
246.DEUTPLPXXXXElavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, OddziaWarszawaโปแลนด์
247.ABNAPLPWXXXFCE Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
248.BIGBPLPWXXXFiat Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
249.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, Bank SMARTWarszawaโปแลนด์
250.PBPBPLPWFMBFM Bank PBP SA, BIZ BankWarszawaโปแลนด์
251.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, BIZ BankWarszawaโปแลนด์
252.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
253.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, Dział Bankowości Detalicznej F. Nr 1 w Warszawie (Centrala)Warszawaโปแลนด์
254.PBPBPLPWXXXFM Bank PBP SA, Dział Bankowości Detalicznej F. Nr 2 w Warszawie (Centrala)Warszawaโปแลนด์
255.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
256.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, Centrum Operacji Bankowych WarszawaWarszawaโปแลนด์
257.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, Centrum Operacji Bankowych WarszawaWarszawaโปแลนด์
258.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank SA, O. Specjalistyczny INTROBANKWarszawaโปแลนด์
259.HSBCPLPWXXXHSBC Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
260.IEEAPLPAXXXIdea Bank SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
261.IEEAPLPAXXXIdea Bank SA, Oddział Lion's Bank w WarszawieWarszawaโปแลนด์
262.ICBKPLPWXXXIndustrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Oddział w WWarszawaโปแลนด์
263.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, Centrala - Departament Operacji Rynków Finansowych i Klientów StrategicznychWarszawaโปแลนด์
264.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, Centrala - Departament Operacji Rynków Finansowych i Klientów StrategicznychWarszawaโปแลนด์
265.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Belwederska 20/22Warszawaโปแลนด์
266.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Grójecka 81/87Warszawaโปแลนด์
267.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Nowowiejska 5Warszawaโปแลนด์
268.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Warszawie ul.Powsińska 64AWarszawaโปแลนด์
269.BCITPLPWXXXIntesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
270.MAPNPLP1XXXMazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
271.RHBHPLPWXXXmBank Hipoteczny SA, CenralaWarszawaโปแลนด์
272.BREXPLPWXXXmBank SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
273.BREXPLPWBYDmBank SA, I F. w Warszawie (O.Korporacyjny Bydgoszcz)Warszawaโปแลนด์
274.BREXPLPWWA2mBank SA, II O. Korporacyjny WarszawaWarszawaโปแลนด์
275.BREXPLPWWA3mBank SA, III O. Korporacyjny WarszawaWarszawaโปแลนด์
276.BREXPLPWWA4mBank SA, IV Oddział Korporacyjny WarszawaWarszawaโปแลนด์
277.BREXPLPWWA1mBank SA, O. Korporacyjny WarszawaWarszawaโปแลนด์
278.CITIPLPXXXXMercedes-Benz Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
279.BWEUPLPWXXXMeritum Bank ICB SA, O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
280.BWEUPLPWXXXMeritum Bank ICB SA, O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
281.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, CentralaWarszawaโปแลนด์
282.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, Centrala - B2B CollectWarszawaโปแลนด์
283.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, Centrala - NBPCollectWarszawaโปแลนด์
284.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, O/Okr. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
285.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, O/Okr. w Warszawie - Rozliczenia ZUSWarszawaโปแลนด์
286.DABAPLPWXXXNykredit Realkredit A/S SA - Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
287.HYVEPLP2XXXPekao Bank Hipoteczny SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
288.IVSEPLPPXXXPLUS BANK SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
289.IVSEPLPPXXXPLUS BANK SA, Centrum Obsługi Gospodarki WłasnejWarszawaโปแลนด์
290.IVSEPLPPXXXPLUS BANK SA, Oddział rozliczeniowyWarszawaโปแลนด์
291.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaโปแลนด์
292.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaโปแลนด์
293.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaโปแลนด์
294.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaโปแลนด์
295.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej - BISWarszawaโปแลนด์
296.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości Detalicznej BISWarszawaโปแลนด์
297.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Bankowości PrywatnejWarszawaโปแลนด์
298.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Centrum Kart Kredytowych i Operacji KartowychWarszawaโปแลนด์
299.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, CENTRUM KORPORACYJNE I WARSZAWA - RozliczeniaWarszawaโปแลนด์
300.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaโปแลนด์
301.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaโปแลนด์
302.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaโปแลนด์
303.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności MasoweWarszawaโปแลนด์
304.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi Warszawaโปแลนด์
305.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi Warszawaโปแลนด์
306.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi Warszawaโปแลนด์
307.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament RozliczeńWarszawaโปแลนด์
308.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - Bankowość ElektronicznaWarszawaโปแลนด์
309.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - CentralaWarszawaโปแลนด์
310.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - Elixir DirectWarszawaโปแลนด์
311.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Rozliczeń - ŚwiadczeniaWarszawaโปแลนด์
312.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Departament Sprzedaży Detalicznej - OddziałWarszawaโปแลนด์
313.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, O. 101 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
314.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, O. 128 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
315.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
316.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 12 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
317.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 14 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
318.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 16 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
319.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 18 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
320.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 2 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
321.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 4 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
322.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 5 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
323.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 56 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
324.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 6 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
325.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 9 w WarszawieWarszawaโปแลนด์
326.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział GłównyWarszawaโปแลนด์
327.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, SYSTEM MPS-MID-1Warszawaโปแลนด์
328.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Bankowość Detaliczna w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 - CentralaWarszawaโปแลนด์
329.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Biuro MaklerskieWarszawaโปแลนด์
330.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
331.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Centrala - Centrum Płatności WynagrodzeńWarszawaโปแลนด์
332.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Centrala - Księgowość WłasnaWarszawaโปแลนด์
333.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Obsługa Kart PłatniczychWarszawaโปแลนด์
334.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Rozliczenia InneWarszawaโปแลนด์
335.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, Sprzedaż Produktów SkarbcowychWarszawaโปแลนด์
336.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
337.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, F. Nr 1 w Warszawie (Centrala)Warszawaโปแลนด์
338.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, F. Nr 2 w Warszawie (Centrala)Warszawaโปแลนด์
339.ABNAPLPWXXXRBS Bank (Polska) SA, F. Nr 3 w Warszawie (Centrala)Warszawaโปแลนด์
340.SOGEPLPWXXXRCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział Główny w WarszawieWarszawaโปแลนด์
341.SOGEPLPWXXXRCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
342.SAXODKKKXXXSaxo Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
343.GBWCPLPPXXXSGB-Bank SA, Oddział - Finansowe Centrum BiznesuWarszawaโปแลนด์
344.ESSEPLPWXXXSkandinaviska Enskilda Banken AB (SA) - Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
345.SOGEPLPWXXXSociete Generale SA Oddział w Polsce, Oddział w PolsceWarszawaโปแลนด์
346.HANDPLPWXXXSvenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
347.INGBPPLPWXXSygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
348.TOBAPLPWXXXToyota Bank Polska SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
349.UBSWGB24XXXUBS Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
350.VANQPLP1XXXVanquis Bank Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Oddział w WarszawieWarszawaโปแลนด์
351.VOWAPLP1XXXVOLKSWAGEN BANK POLSKA SA, CentralaWarszawaโปแลนด์
352.VOWAPLP1XXXVOLKSWAGEN BANK POLSKA SA, O. w WarszawieWarszawaโปแลนด์
353.SBOWPLP1XXXWarszawski Bank Spółdzielczy, CentralaWarszawaโปแลนด์
354.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Warcie, CentralaWartaโปแลนด์
355.POSRPLP1XXXPowiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, O. w Warcie BolesławieckiejWarta Bolesławieckaโปแลนด์
356.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Wartkowicach, CentralaWartkowiceโปแลนด์
357.WASWPLP1XXXBank Spółdzielczy w Wąsewie, CentralaWąsewoโปแลนด์
358.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, O. w WaśniowieWaśniówโปแลนด์
359.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Szczuczynie, O. w WąsoszuWąsoszโปแลนด์
360.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. w WałbrzychuWałbrzychโปแลนด์
361.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. w WałbrzychuWałbrzychโปแลนด์
362.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 5 O. w WałbrzychuWałbrzychโปแลนด์
363.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Wałbrzychu ul.Pl.Magistracki 8Wałbrzychโปแลนด์
364.BREXPLPWWALmBank SA, O. Korporacyjny WałbrzychWałbrzychโปแลนด์
365.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w WałbrzychuWałbrzychโปแลนด์
366.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, O. w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19Wałbrzychโปแลนด์
367.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. w WałczuWałczโปแลนด์
368.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce, CentralaWęgierska Górkaโปแลนด์
369.SPWGPLP1XXXBank Spółdzielczy w Węgorzewie, CentralaWęgorzewoโปแลนด์
370.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Goleniowie, O. WęgorzynoWęgorzynoโปแลนด์
371.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. w WęgrowieWęgrówโปแลนด์
372.POLUPLPRXXXPowiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie, CentralaWęgrówโปแลนด์
373.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Wejherowie ul.Rybacka 12Wejherowoโปแลนด์
374.GBWCPLPPXXXKaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, CentralaWejherowoโปแลนด์
375.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w WejherowieWejherowoโปแลนด์
376.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Werbkowicach, CentralaWerbkowiceโปแลนด์
377.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Halinowie, O. w WesołejWesołaโปแลนด์
378.SPOAPLP1XXXBank Spółdzielczy w Jarosławiu, O. w WiązownicyWiązownicaโปแลนด์
379.SPZZPLP1XXXBank Spółdzielczy w Szczytnie, O. w WielbarkuWielbarkโปแลนด์
380.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Wieleniu, CentralaWieleńโปแลนด์
381.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Wieliczce ul.Park Kingi 1Wieliczkaโปแลนด์
382.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Wieliczce ul.Władysława Sikorskiego 8Wieliczkaโปแลนด์
383.POLUPLPRXXXMałopolski Bank Spółdzielczy, CentralaWieliczkaโปแลนด์
384.POLUPLPRXXXPowiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, O. w Wielkich OczachWielkie Oczyโปแลนด์
385.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, CentralaWielopole Skrzyńskieโปแลนด์
386.OSSKPLP1XXXOrzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, O. w WielowsiWielowieśโปแลนด์
387.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. w WieluniuWieluńโปแลนด์
388.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w WieluniuWieluńโปแลนด์
389.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Przysusze, O. w WieniawieWieniawaโปแลนด์
390.SPAYPLP1XXXABS Bank Spółdzielczy, O. w WieprzuWieprzโปแลนด์
391.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Wierzbinku, CentralaWierzbinekโปแลนด์
392.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wilamowicach, CentralaWilamowiceโปแลนด์
393.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Namysłowie, O. w WilkowieWilkówโปแลนด์
394.SZKKPLP1XXXBank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku, O. w WilkołazieWilkołazโปแลนด์
395.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Nasielsku, O. w WinnicyWinnicaโปแลนด์
396.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Wiskitkach, CentralaWiskitkiโปแลนด์
397.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Strzyżowie, O. WiśniowaWiśniowaโปแลนด์
398.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wisznicach, CentralaWiszniceโปแลนด์
399.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Witkowie, CentralaWitkowoโปแลนด์
400.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, O. w WitoniWitoniaโปแลนด์
401.POLUPLPRXXXHexa Bank Spółdzielczy, O. w WiźnieWiznaโปแลนด์
402.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim, O. WleńWleńโปแลนด์
403.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wodzisławiu, CentralaWodzisławโปแลนด์
404.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim, CentralaWodzisław Śląskiโปแลนด์
405.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. w Wodzisławiu Śląskim ul.Płk Ks.W.Kubsza 27Wodzisław Śląskiโปแลนด์
406.SPRPPLP1XXXBank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, O. WohyńWohyńโปแลนด์
407.SPPNPLP1XXXBank Spółdzielczy w Poniatowej, O. w WojciechowieWojciechówโปแลนด์
408.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Trzebieszowie, O. w WojcieszkowieWojcieszkówโปแลนด์
409.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wojsławicach, CentralaWojsławiceโปแลนด์
410.GBWCPLPPXXXPowiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim, O. w WolborzuWolbórzโปแลนด์
411.SPWBPLP1XXXBank Spółdzielczy w Wolbromiu, CentralaWolbromโปแลนด์
412.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Wolinie, CentralaWolinโปแลนด์
413.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. w WolsztynieWolsztynโปแลนด์
414.GBWCPLPPXXXNadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach, O. w WolsztynieWolsztynโปแลนด์
415.MISZPLP1XXXMiędzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, O. w WoźnikachWoźnikiโปแลนด์
416.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Wołczynie, CentralaWołczynโปแลนด์
417.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Wołominie ul.Miła 8/12Wołominโปแลนด์
418.SKBBPLPWXXXSpółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, CentralaWołominโปแลนด์
419.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. w WołowieWołówโปแลนด์
420.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej, CentralaWręczyca Wielkaโปแลนด์
421.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, F. we Wrocławiu ul. Ruska 20/21Wrocławโปแลนด์
422.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. we Wrocławiu ul. Bema 15Wrocławโปแลนด์
423.PPABPLPKXXXBank BGŻ BNP Paribas SA, O. we Wrocławiu ul. Ruska 20/21Wrocławโปแลนด์
424.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, O. WrocławWrocławโปแลนด์
425.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie SA, O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
426.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
427.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, II O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
428.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, III O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
429.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, IV O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
430.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 9Wrocławโปแลนด์
431.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu pl.Św. Macieja 1Wrocławโปแลนด์
432.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu Rynek 1Wrocławโปแลนด์
433.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Dzielna 3Wrocławโปแลนด์
434.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 42Wrocławโปแลนด์
435.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Gubińska 15Wrocławโปแลนด์
436.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Horbaczewskiego 4-6Wrocławโปแลนด์
437.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.J.Piłsudskiego 88Wrocławโปแลนด์
438.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Jedności Narodowej 203Wrocławโปแลนด์
439.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Karola Olszewskiego 75/77Wrocławโปแลนด์
440.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Komandorska 118-120Wrocławโปแลนด์
441.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Ruska 51Wrocławโปแลนด์
442.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Wrocławiu ul.Świeradowska 51/57Wrocławโปแลนด์
443.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, V O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
444.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, I O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
445.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, II O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
446.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, III O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
447.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, Oddział Regionalny we WrocławiuWrocławโปแลนด์
448.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Kobierzycach, O. Operacyjny we WrocławiuWrocławโปแลนด์
449.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
450.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 12 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
451.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 17 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
452.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 2 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
453.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 21 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
454.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 3 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
455.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 34 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
456.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 35 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
457.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 36 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
458.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 4 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
459.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 44 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
460.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 5 O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
461.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, CentralaWrocławโปแลนด์
462.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, Centrum Usług OddziałowychWrocławโปแลนด์
463.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, Departament Rachunkowości OperacyjnejWrocławโปแลนด์
464.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, Oddział CentralnyWrocławโปแลนด์
465.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, CentralaWrocławโปแลนด์
466.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, F. nr 1 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
467.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, F. nr 2 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
468.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, F. nr 3 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
469.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, F. nr 8 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
470.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, F. nr 9 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
471.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, F.nr 10 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
472.AGRIPLPRXXXCredit Agricole Bank Polska SA, O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
473.EBSAPLPRXXXEuro Bank SA, Biuro Obsługi NależnościWrocławโปแลนด์
474.WBKPPLPPXXXEuro Bank SA, CentralaWrocławโปแลนด์
475.EBSAPLPRXXXEuro Bank SA, O. w KrakowieWrocławโปแลนด์
476.EBSAPLPRXXXEuro Bank SA, O. w OpoluWrocławโปแลนด์
477.EBSAPLPRXXXEuro Bank SA, O. w ToruniuWrocławโปแลนด์
478.EBSAPLPRXXXEuro Bank SA, O. w WarszawieWrocławโปแลนด์
479.EBSAPLPRXXXEuro Bank SA, O. w Zielonej GórzeWrocławโปแลนด์
480.EBSAPLPRXXXEuro Bank SA, O. w ŁodziWrocławโปแลนด์
481.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. we Wrocławiu ul.Szewska 72Wrocławโปแลนด์
482.BREXPLPWWROmBank SA, O. Korporacyjny WrocławWrocławโปแลนด์
483.BWEUPLPWXXXMeritum Bank ICB SA, O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
484.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, O/Okr. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
485.IVSEPLPPXXXPLUS BANK SA, Oddział rozliczeniowyWrocławโปแลนด์
486.NDEAPLP2XXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, O. 34 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
487.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
488.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 3 we WrocławiuWrocławโปแลนด์
489.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, O. we Wrocławiu ul.Powstańców Śląskich 7AWrocławโปแลนด์
490.SATNPLP1XXXSantander Consumer Bank SA, CentralaWrocławโปแลนด์
491.GBWCPLPPXXXSGB-Bank SA, O. we WrocławiuWrocławโปแลนด์
492.GBWCPLPPXXXSGB-Bank SA, Oddział we WrocławiuWrocławโปแลนด์
493.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. we WronkachWronkiโปแลนด์
494.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy we Wronkach, CentralaWronkiโปแลนด์
495.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. we WrześniWrześniaโปแลนด์
496.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. we WrześniWrześniaโปแลนด์
497.INGBPLPWXXXING Bank Śląski SA, O. we Wrześni ul.Fabryczna 5Wrześniaโปแลนด์
498.GBWCPLPPXXXPowiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, CentralaWrześniaโปแลนด์
499.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy we Wschowie, CentralaWschowaโปแลนด์
500.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. we WschowieWschowaโปแลนด์
501.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Wysokiej, CentralaWysokaโปแลนด์
502.SPWMPLP1XXXBank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, CentralaWysokie Mazowieckieโปแลนด์
503.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. w Wyszkowie ul.Gen.Sowińskiego 81AWyszkówโปแลนด์
504.POSYPLP1XXXPolski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, CentralaWyszkówโปแลนด์
505.POLUPLPRXXXVistula Bank Spółdzielczy, CentralaWyszogródโปแลนด์
506.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, O. we Władysławowie ul.Gen.Hallera 1BWładysławowoโปแลนด์
507.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. we WłocławkuWłocławekโปแลนด์
508.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, II O. we WłocławkuWłocławekโปแลนด์
509.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 1 O. we WłocławkuWłocławekโปแลนด์
510.WBKPPLPPXXXBank Zachodni WBK SA, 3 O. we WłocławkuWłocławekโปแลนด์
511.GBWCPLPPXXXKujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, CentralaWłocławekโปแลนด์
512.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 we WłocławkuWłocławekโปแลนด์
513.RCBWPLPWXXXRaiffeisen Bank Polska SA, O. we WłocławkuWłocławekโปแลนด์
514.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki SA, I O. we WłodawieWłodawaโปแลนด์
515.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy we Włoszakowicach, CentralaWłoszakowiceโปแลนด์
516.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy we Włoszczowie, CentralaWłoszczowaโปแลนด์


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 02/2020

สารบบธนาคาร