สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ahuza RaananaRaanannaอิสราเอล
2.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
3.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
4.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, EtgarimRaanannaอิสราเอล
5.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ha'ParkRaanannaอิสราเอล
6.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ra'AnanaRaanannaอิสราเอล
7.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Raanana BusinessRaanannaอิสราเอล
8.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Ra'A'Nana Kfar SabaRaanannaอิสราเอล
9.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Lev HaparkRaanannaอิสราเอล
10.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Lev HaparkRaanannaอิสราเอล
11.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ra'A'NanaRaanannaอิสราเอล
12.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Park MallRaanannaอิสราเอล
13.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
14.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RenanimRaanannaอิสราเอล
15.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
16.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
17.IGBTILITXXXUBank Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
18.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
19.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RahatRaatอิสราเอล
20.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RahatRahat Commercial Center Raatอิสราเอล
21.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Ramat DavidRamat Davidอิสราเอล
22.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat EfalRamat Ef'Alอิสราเอล
23.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MRamat Ef'Alอิสราเอล
24.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel HashomerRamat Ef'Alอิสราเอล
25.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank LtdRamat Ganอิสราเอล
26.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ayalon 2 Kup GRamat Ganอิสราเอล
27.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ayalon Kup GRamat Ganอิสราเอล
28.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Beit NoahRamat Ganอิสราเอล
29.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, BizuaRamat Ganอิสราเอล
30.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Diamond BusinessRamat Ganอิสราเอล
31.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ecselent 2 Kup GRamat Ganอิสราเอล
32.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ecselent 3 Kup GRamat Ganอิสราเอล
33.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ecselent 4 Kup GRamat Ganอิสราเอล
34.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ecselent 5 Kup GRamat Ganอิสราเอล
35.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ecselent 6 Kup GRamat Ganอิสราเอล
36.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Employment ServiceRamat Ganอิสราเอล
37.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Foreign Currency OperationalRamat Ganอิสราเอล
38.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Helman Aldubi Kup GRamat Ganอิสราเอล
39.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Helman Aldubi Kup GRamat Ganอิสราเอล
40.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Helman Aldubi2 Kup GRamat Ganอิสราเอล
41.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Helman Aldubi4 Kup GRamat Ganอิสราเอล
42.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Helman Aldubi5 Kup GRamat Ganอิสราเอล
43.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Marom NeveRamat Ganอิสราเอล
44.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Paz Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
45.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Pikdonot MosdiymRamat Ganอิสราเอล
46.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
47.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, SecuritiesRamat Ganอิสราเอล
48.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, The TowerRamat Ganอิสราเอล
49.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Center Bus.CenterRamat Ganอิสราเอล
50.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HalapidRamat Ganอิสราเอล
51.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, JabotinskyRamat Ganอิสราเอล
52.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kiryat KrinizyRamat Ganอิสราเอล
53.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Marom NavehRamat Ganอิสราเอล
54.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neve RamRamat Ganอิสราเอล
55.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
56.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat Gan BusinessRamat Ganอิสราเอล
57.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat ItzhakRamat Ganอิสราเอล
58.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, YahalomRamat Ganอิสราเอล
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HabursaRamat Ganอิสราเอล
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Diamond ExchangeRamat Ganอิสราเอล
61.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ha'HalachaRamat Ganอิสราเอล
62.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HaroeRamat Ganอิสราเอล
63.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KesemRamat Ganอิสราเอล
64.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat ChenRamat Ganอิสราเอล
65.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
66.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat ItzchakRamat Ganอิสราเอล
67.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ShchakimRamat Ganอิสราเอล
68.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shikon HavatikimRamat Ganอิสราเอล
69.MASBILI1XXXBank Massad LtdRamat Ganอิสราเอล
70.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, Halvaot OvdimRamat Ganอิสราเอล
71.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, MagmshRamat Ganอิสราเอล
72.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, Operation CenterRamat Ganอิสราเอล
73.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
74.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal LtdRamat Ganอิสราเอล
75.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, CentralRamat Ganอิสราเอล
76.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Direct Service CenterRamat Ganอิสราเอล
77.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, FactoringRamat Ganอิสราเอล
78.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Hanhala RashitRamat Ganอิสราเอล
79.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Head BookkeepingRamat Ganอิสราเอล
80.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, M.S.IRamat Ganอิสราเอล
81.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Tel HashomerRamat Ganอิสราเอล
82.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
83.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Tel HashomerRamat Ganอิสราเอล
84.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Dan Businees CenterRamat Ganอิสราเอล
85.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Diamond ExchangeRamat Ganอิสราเอล
86.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar HayahalomRamat Ganอิสราเอล
87.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Marom NeveRamat Ganอิสราเอล
88.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
89.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HenRamat Ganอิสราเอล
90.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv Businees CenterRamat Ganอิสราเอล
91.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel GanimRamat Ganอิสราเอล
92.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
93.SBINILITXXXState Bank Of IndiaRamat Ganอิสราเอล
94.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Avnei HenRamat Ganอิสราเอล
95.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Call CenterRamat Ganอิสราเอล
96.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Diamond ExchangeRamat Ganอิสราเอล
97.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
98.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Igud PremiumRamat Ganอิสราเอล
99.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
100.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
101.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neve MagenRamat HaSharonอิสราเอล
102.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
103.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, OsishkinRamat HaSharonอิสราเอล
104.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
105.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, GlilotRamat HaSharonอิสราเอล
106.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
107.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, GlilotRamat HaSharonอิสราเอล
108.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, GlilotRamat HaSharonอิสราเอล
109.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
110.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
111.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
112.IGBTILITXXXUBank Ltd, Ramat Ha'SharonRamat HaSharonอิสราเอล
113.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
114.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat YishayRamat Yishayอิสราเอล
115.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, RamaRameอิสราเอล
116.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RamaRameอิสราเอล
117.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, RamlaRamlaอิสราเอล
118.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Express RamlaRamlaอิสราเอล
119.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RamleRamlaอิสราเอล
120.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RamlaRamlaอิสราเอล
121.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RamlaRamlaอิสราเอล
122.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RamlehRamlaอิสราเอล
123.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, RamlehRamlaอิสราเอล
124.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, RamlodRamlaอิสราเอล
125.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, El AlRamla Areaอิสราเอล
126.JERSILITXXXBank of Jerusalem LtdRamla Areaอิสราเอล
127.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ben GuryonRamla Areaอิสราเอล
128.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Park HamadaRehovotอิสราเอล
129.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
130.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HadarimRehovotอิสราเอล
131.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Rechovot BusinessRehovotอิสราเอล
132.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RehovotRehovotอิสราเอล
133.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, South Bus.CenterRehovotอิสราเอล
134.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MRehovotอิสราเอล
135.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, BiluRehovotอิสราเอล
136.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RechovotRehovotอิสราเอล
137.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
138.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
139.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hashfela Businees CenterRehovotอิสราเอล
140.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
141.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rehovot HahadashaRehovotอิสราเอล
142.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
143.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
144.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
145.IGBTILITXXXUBank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
146.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, RechovotRehovotอิสราเอล
147.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Rene MashhadReineอิสราเอล
148.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, ReineReineอิสราเอล
149.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ReinehReineอิสราเอล
150.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, RamonRimonอิสราเอล
151.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kanyon HbeerRishon LeZiyyonอิสราเอล
152.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Rishon Le ZionRishon LeZiyyonอิสราเอล
153.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Rishon Le Zion Industrial DistrictRishon LeZiyyonอิสราเอล
154.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Exp College ManagemeRishon LeZiyyonอิสราเอล
155.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Express RashlatzRishon LeZiyyonอิสราเอล
156.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HadrorRishon LeZiyyonอิสราเอล
157.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HashakedRishon LeZiyyonอิสราเอล
158.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, KayzenelsonRishon LeZiyyonอิสราเอล
159.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neot AshalimRishon LeZiyyonอิสราเอล
160.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neve YamRishon LeZiyyonอิสราเอล
161.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Rishon LezionRishon LeZiyyonอิสราเอล
162.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RishonimRishon LeZiyyonอิสราเอล
163.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RishonLezion BusinessRishon LeZiyyonอิสราเอล
164.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, West RishonRishon LeZiyyonอิสราเอล
165.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Rishon le'ZionRishon LeZiyyonอิสราเอล
166.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Habe'ErRishon LeZiyyonอิสราเอล
167.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hamiclala LeminhalRishon LeZiyyonอิสราเอล
168.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HayekevRishon LeZiyyonอิสราเอล
169.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Total DigitalRishon LeZiyyonอิสราเอล
170.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Rishon le ZionRishon LeZiyyonอิสราเอล
171.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shaar RishonRishon LeZiyyonอิสราเอล
172.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Yashir LeumiRishon LeZiyyonอิสราเอล
173.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, Rishon LezionRishon LeZiyyonอิสราเอล
174.JERSILITXXXBank of Jerusalem LtdRishon LeZiyyonอิสราเอล
175.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, Rishon le ZionRishon LeZiyyonอิสราเอล
176.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Best CustomersRishon LeZiyyonอิสราเอล
177.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Rishon Le ZionRishon LeZiyyonอิสราเอล
178.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Rishon Lezion WestRishon LeZiyyonอิสราเอล
179.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Lev RishonRishon LeZiyyonอิสราเอล
180.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Reshon LezionRishon LeZiyyonอิสราเอล
181.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HakanionimRishon LeZiyyonอิสราเอล
182.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Investments CenterRishon LeZiyyonอิสราเอล
183.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Maarav Rishon LetzionRishon LeZiyyonอิสราเอล
184.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rishon LetzionRishon LeZiyyonอิสราเอล
185.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TelebankRishon LeZiyyonอิสราเอล
186.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rishon-LezionRishon LeZiyyonอิสราเอล
187.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Rishon LezionRishon LeZiyyonอิสราเอล
188.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, West RishonRishon LeZiyyonอิสราเอล
189.IGBTILITXXXUBank Ltd, RishonRishon LeZiyyonอิสราเอล
190.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Rishon Le ZionRishon LeZiyyonอิสราเอล
191.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Rosh HayinRosh HaAyinอิสราเอล
192.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Givat TalRosh HaAyinอิสราเอล
193.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Rosh Ha'AinRosh HaAyinอิสราเอล
194.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat TalRosh HaAyinอิสราเอล
195.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Rosh Ha'AyinRosh HaAyinอิสราเอล
196.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, AfekRosh HaAyinอิสราเอล
197.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Givat TalRosh HaAyinอิสราเอล
198.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, AfekRosh HaAyinอิสราเอล
199.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Rosh HaayinRosh HaAyinอิสราเอล
200.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Rosh PinaRosh Pinaอิสราเอล
201.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Nes ZionaRotshild Nes Ziona - Nes Ziyyonaอิสราเอล


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 12/2019

สารบบธนาคาร