สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, NahefNahafอิสราเอล
2.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
3.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
4.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Nahariya BusinessNahariyyaอิสราเอล
5.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Na'AriaNahariyyaอิสราเอล
6.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
7.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
8.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nahariya HospitalNahariyyaอิสราเอล
9.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
10.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
11.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
12.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, NazerathNazarethอิสราเอล
13.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Mirkz AmedeemNazarethอิสราเอล
14.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, NazarethNazarethอิสราเอล
15.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, SafafryNazarethอิสราเอล
16.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, NazarethNazarethอิสราเอล
17.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Nazareth Business PreferredNazarethอิสราเอล
18.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NatzratNazarethอิสราเอล
19.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, NazarethNazarethอิสราเอล
20.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, NazarethNazarethอิสราเอล
21.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NazarethNazarethอิสราเอล
22.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, El RamNazarethอิสราเอล
23.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Mercantile Vip Investment CenterNazarethอิสราเอล
24.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Nazareth District AreaNazarethอิสราเอล
25.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Nazareth MainNazarethอิสราเอล
26.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Paul ViNazarethอิสราเอล
27.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Upper NazerethNazareth Illitอิสราเอล
28.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HarodNazareth Illitอิสราเอล
29.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Nazareth ElitNazareth Illitอิสราเอล
30.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Natzrat IlitNazareth Illitอิสราเอล
31.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, NazaratTNazareth Illitอิสราเอล
32.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nazareth EliteNazareth Illitอิสราเอล
33.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, NehorahNehoraอิสราเอล
34.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Nes ZionaNes Ziyyonaอิสราเอล
35.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ness ZionaNes Ziyyonaอิสราเอล
36.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim RechovotNes Ziyyonaอิสราเอล
37.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nes TzionaNes Ziyyonaอิสราเอล
38.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, NesherNesherอิสราเอล
39.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, NesherNesherอิสราเอล
40.ARISILI1XXXArab Israel Bank LtdNesherอิสราเอล
41.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Nesher Tel HananNesherอิสราเอล
42.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NesherNesherอิสราเอล
43.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, International Private Banking CenterNetanyaอิสราเอล
44.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ir YamimNetanyaอิสราเอล
45.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Netanta BareketNetanyaอิสราเอล
46.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
47.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Netanya Business CenterNetanyaอิสราเอล
48.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Netanya Business CenterNetanyaอิสราเอล
49.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hasharon Bus.CenterNetanyaอิสราเอล
50.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hatasiya NetanyaNetanyaอิสราเอล
51.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HayeziraNetanyaอิสราเอล
52.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ir YamimNetanyaอิสราเอล
53.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kirtat HasharonNetanyaอิสราเอล
54.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Natanya BusinessNetanyaอิสราเอล
55.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, NetanyaNetanyaอิสราเอล
56.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Netanya HayamNetanyaอิสราเอล
57.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, PolegNetanyaอิสราเอล
58.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Shmuel HanatzitNetanyaอิสราเอล
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MNetanyaอิสราเอล
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Alonei HasharonNetanyaอิสราเอล
61.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim NataniaNetanyaอิสราเอล
62.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar HaatsmautNetanyaอิสราเอล
63.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NataniaNetanyaอิสราเอล
64.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat PolegNetanyaอิสราเอล
65.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shderot BenyaminNetanyaอิสราเอล
66.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
67.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
68.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
69.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Ramat PolegNetanyaอิสราเอล
70.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, NatanyaNetanyaอิสราเอล
71.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Int' Private Banking Center, NetanyaNetanyaอิสราเอล
72.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ir YamimNetanyaอิสราเอล
73.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat HasharonNetanyaอิสราเอล
74.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
75.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Poleg NetanyaNetanyaอิสราเอล
76.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, NatanyaNetanyaอิสราเอล
77.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Ext. NetanyaNetanyaอิสราเอล
78.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Kiriat HasharonNetanyaอิสราเอล
79.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
80.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
81.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, PolegNetanyaอิสราเอล
82.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, NetivotNetivotอิสราเอล
83.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, NetivotNetivotอิสราเอล
84.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NetivotNetivotอิสราเอล
85.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, NetivotNetivotอิสราเอล
86.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neve MonosonNeve-Monosonอิสราเอล
87.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hagolan Bnei YehudaNof Golan Beney Yehuda Ramat Hgolan Bnei Yอิสราเอล


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 12/2019

สารบบธนาคาร