สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim AyalonHaarbaa - Lodอิสราเอล
2.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HadassaHadasa Eyn Kerem - Hospital - Jerusalemอิสราเอล
3.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
4.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Givat OlgaHaderaอิสราเอล
5.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HaderaHaderaอิสราเอล
6.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hadera BusinessHaderaอิสราเอล
7.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HaderaHaderaอิสราเอล
8.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat OlgaHaderaอิสราเอล
9.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HaderaHaderaอิสราเอล
10.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
11.JERSILITXXXBank of Jerusalem LtdHaderaอิสราเอล
12.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
13.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Hilel YafeHaderaอิสราเอล
14.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
15.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
16.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
17.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
18.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, CarmelHaifaอิสราเอล
19.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Haifa BusinessHaifaอิสราเอล
20.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Haifa Pal YamHaifaอิสราเอล
21.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Haifa,HadarHaifaอิสราเอล
22.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Matam HaifaHaifaอิสราเอล
23.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Neve ShananHaifaอิสราเอล
24.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
25.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, AchuzaHaifaอิสราเอล
26.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Haifa Bus. CenterHaifaอิสราเอล
27.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Haifa BusinessHaifaอิสราเอล
28.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Haifa MainHaifaอิสราเอล
29.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HamifratzHaifaอิสราเอล
30.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Har HacarmelHaifaอิสราเอล
31.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HatishbiHaifaอิสราเอล
32.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HerzelHaifaอิสราเอล
33.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hmifraz BusinessHaifaอิสราเอล
34.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kikar ParisHaifaอิสราเอล
35.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kiryat EliezerHaifaอิสราเอล
36.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kiryat HaimHaifaอิสราเอล
37.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kiryat Haim WestHaifaอิสราเอล
38.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kiryat ShprinzakHaifaอิสราเอล
39.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neve Sha'AnanHaifaอิสราเอล
40.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Yzre'EliyaHaifaอิสราเอล
41.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Dor CarmelHaifaอิสราเอล
42.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, DenyaHaifaอิสราเอล
43.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HacarmelHaifaอิสราเอล
44.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HadarHaifaอิสราเอล
45.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HagalilHaifaอิสราเอล
46.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Haifa MainHaifaอิสราเอล
47.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Halutzay HataasiaHaifaอิสราเอล
48.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HamefrasHaifaอิสราเอล
49.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hanevi'ImHaifaอิสราเอล
50.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HaneviymHaifaอิสราเอล
51.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HorevHaifaอิสราเอล
52.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kanyon HaifaHaifaอิสราเอล
53.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat EliezerHaifaอิสราเอล
54.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat HaimHaifaอิสราเอล
55.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Migdal HaifaHaifaอิสราเอล
56.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MoriyaHaifaอิสราเอล
57.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Mortgage Qiryat HamemshalaHaifaอิสราเอล
58.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Neve Sha'AnanHaifaอิสราเอล
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Private Banking - HaifaHaifaอิสราเอล
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TshrnichovskiHaifaอิสราเอล
61.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, CarmelHaifaอิสราเอล
62.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
63.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
64.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Bat GalimHaifaอิสราเอล
65.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Mifratz HaifaHaifaอิสราเอล
66.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Nevy-HayfaHaifaอิสราเอล
67.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, RambamHaifaอิสราเอล
68.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, TechniHaifaอิสราเอล
69.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, CarmelHaifaอิสราเอล
70.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
71.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, RambamHaifaอิสราเอล
72.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, RambamHaifaอิสราเอล
73.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdHaifaอิสราเอล
74.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakranotHaifaอิสราเอล
75.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Haifa MainHaifaอิสราเอล
76.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Grandcenyon MallHaifaอิสราเอล
77.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Haifa MainHaifaอิสราเอล
78.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Haifa Private Banking CenterHaifaอิสราเอล
79.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamifrazHaifaอิสราเอล
80.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MatamHaifaอิสราเอล
81.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Merkaz HacarmelHaifaอิสราเอล
82.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MoriahHaifaอิสราเอล
83.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neve ShananHaifaอิสราเอล
84.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Central CarmelHaifaอิสราเอล
85.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Foreign Trade Dept. NorthHaifaอิสราเอล
86.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Haifa And Sharon RegionHaifaอิสราเอล
87.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Haifa MainHaifaอิสราเอล
88.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Wadi NisnasHaifaอิสราเอล
89.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
90.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, DeniaHaifaอิสราเอล
91.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Hacarmel HaifaHaifaอิสราเอล
92.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Haifa BayHaifaอิสราเอล
93.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Haifa MainHaifaอิสราเอล
94.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, MatamHaifaอิสราเอล
95.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Nave ShaananHaifaอิสราเอล
96.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Northern Private Banking CenterHaifaอิสราเอล
97.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, RomemaHaifaอิสราเอล
98.IGBTILITXXXUBank Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
99.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
100.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Igud Premium - HaifaHaifaอิสราเอล
101.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Mercaz HacarmelHaifaอิสราเอล
102.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Haifa UniversityHaifa Haifaอิสราเอล
103.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, KalansuaHameshulash Kalansua Qualansaweอิสราเอล
104.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, HatzerimHazerimอิสราเอล
105.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HatzorHazorอิสราเอล
106.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hazur HaglilitHazorอิสราเอล
107.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, HatzorHazorอิสราเอล
108.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, HerzliyaHerzeliaอิสราเอล
109.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Herzliya PituachHerzeliaอิสราเอล
110.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HagalimHerzeliaอิสราเอล
111.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HerzeliyaHerzeliaอิสราเอล
112.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Herzeliya PituachHerzeliaอิสราเอล
113.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Herzliya BusinessHerzeliaอิสราเอล
114.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HerzeliaHerzeliaอิสราเอล
115.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HerzeliaHerzeliaอิสราเอล
116.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MaskitHerzeliaอิสราเอล
117.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Private Banking HasharonHerzeliaอิสราเอล
118.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ha-Snif YashirHerzeliaอิสราเอล
119.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Businees CenterHerzeliaอิสราเอล
120.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Private Banking CenterHerzeliaอิสราเอล
121.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HerzliyaHerzeliaอิสราเอล
122.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Herzliya PituahHerzeliaอิสราเอล
123.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, ShenkarHerzeliaอิสราเอล
124.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, TzamarotHerzeliaอิสราเอล
125.IGBTILITXXXUBank Ltd, HerzliyaHerzeliaอิสราเอล
126.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Hertzlia PituachHerzeliaอิสราเอล
127.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, HerzliyaHerzeliaอิสราเอล
128.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
129.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
130.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, MagdielHod HaSharonอิสราเอล
131.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MHod HaSharonอิสราเอล
132.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
133.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hod Hasharon MagdielHod HaSharonอิสราเอล
134.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MagdielHod HaSharonอิสราเอล
135.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MargaliotHod HaSharonอิสราเอล
136.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MargaliyotHod HaSharonอิสราเอล
137.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
138.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Hod HasaronHod HaSharonอิสราเอล
139.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
140.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
141.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, HolonHolonอิสราเอล
142.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Holon Industrial DistrictHolonอิสราเอล
143.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kiryat EilonHolonอิสราเอล
144.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kiryat EilonHolonอิสราเอล
145.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kugel, HolonHolonอิสราเอล
146.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Holon AlefHolonอิสราเอล
147.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Holon BusinessHolonอิสราเอล
148.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Holon WeizmanHolonอิสราเอล
149.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kiryat Ben GurionHolonอิสราเอล
150.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neot RachelHolonอิสราเอล
151.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neot ShoshanimHolonอิสราเอล
152.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, ShenkarHolonอิสราเอล
153.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Sheshet HayamimHolonอิสราเอล
154.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HacharushetHolonอิสราเอล
155.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HolonHolonอิสราเอล
156.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar SiranHolonอิสราเอล
157.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat SharetHolonอิสราเอล
158.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MarganitHolonอิสราเอล
159.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, HolonHolonอิสราเอล
160.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, HolonHolonอิสราเอล
161.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, HolonHolonอิสราเอล
162.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, WollfsonHolonอิสราเอล
163.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, WollfsonHolonอิสราเอล
164.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hataasiya HolonHolonอิสราเอล
165.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HolonHolonอิสราเอล
166.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AilonHolonอิสราเอล
167.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neot RachelHolonอิสราเอล
168.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HolonHolonอิสราเอล
169.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Holon BusinessHolonอิสราเอล
170.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Kiryat AylonHolonอิสราเอล
171.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Tel Aviv MainHolonอิสราเอล
172.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, HolonHolonอิสราเอล
173.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Express HuraHuraอิสราเอล
174.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, HorphishHurfeishอิสราเอล
175.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HorfishHurfeishอิสราเอล


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 12/2019

สารบบธนาคาร