สารบบธนาคาร


BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Baka El GarbiaBaqa Al Gharbiyyeอิสราเอล
2.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Baka El GarbiaBaqa Al Gharbiyyeอิสราเอล
3.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Balfur Bat YamBat-Yamอิสราเอล
4.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
5.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
6.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ha'Azma'UtBat-Yamอิสราเอล
7.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HashikmaBat-Yamอิสราเอล
8.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat HanassiBat-Yamอิสราเอล
9.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat YosefBat-Yamอิสราเอล
10.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
11.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, DakarBat-Yamอิสราเอล
12.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
13.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Bat Yam HolonBat-Yamอิสราเอล
14.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
15.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, BalfourBat-Yamอิสราเอล
16.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
17.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DanielBat-Yamอิสราเอล
18.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Wolfson HospitalBat-Yamอิสราเอล
19.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bat-YamBat-Yamอิสราเอล
20.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
21.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
22.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Beer Sheva Business CenterBeer Shevaอิสราเอล
23.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, K.K.LBeer Shevaอิสราเอล
24.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, KakalBeer Shevaอิสราเอล
25.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, MezadaBeer Shevaอิสราเอล
26.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beer ShevaBeer Shevaอิสราเอล
27.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beer Sheva BusinessBeer Shevaอิสราเอล
28.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ben Gurion UniversityBeer Shevaอิสราเอล
29.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ha'EshelBeer Shevaอิสราเอล
30.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hanesi'ImBeer Shevaอิสราเอล
31.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hativat HanegevBeer Shevaอิสราเอล
32.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Mivtza UvdaBeer Shevaอิสราเอล
33.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Neve ZeeavBeer Shevaอิสราเอล
34.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, TobiahuBeer Shevaอิสราเอล
35.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Tobiahu Merkaz TifulyBeer Shevaอิสราเอล
36.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Beer ShevaBeer Shevaอิสราเอล
37.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beer ShevaBeer Shevaอิสราเอล
38.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Neve ZeevBeer Shevaอิสราเอล
39.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shderot HanesyimBeer Shevaอิสราเอล
40.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, Be'Er ShevaBeer Shevaอิสราเอล
41.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, Beer-ShevaBeer Shevaอิสราเอล
42.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Beer ShevaBeer Shevaอิสราเอล
43.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Neve ZeevBeer Shevaอิสราเอล
44.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ber ShevaBeer Shevaอิสราเอล
45.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Mercaz HanegevBeer Shevaอิสราเอล
46.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beer ShebaBeer Shevaอิสราเอล
47.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Lev HayrBeer Shevaอิสราเอล
48.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Beer ShevaBeer Shevaอิสราเอล
49.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Beer ShebaBeer Shevaอิสราเอล
50.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, YeelimBeer Shevaอิสราเอล
51.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Beer ShevaBeer Shevaอิสราเอล
52.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beer YaacovBeer Yaakovอิสราเอล
53.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Talmey MenaseBeer Yaakovอิสราเอล
54.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beer YaakovBeer Yaakovอิสราเอล
55.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Asaf Ha'RofeBeer Yaakovอิสราเอล
56.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bear YakovBeer Yaakovอิสราเอล
57.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, OrenBeit Itzhak St. Mitham Sha'Ar Hacarmel ' Tirat Haอิสราเอล
58.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Beit GanBeit Jannอิสราเอล
59.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hata'Asia Ha'AviritBen Gurion Airport Lod Lodอิสราเอล
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat MalachyBen Gurion Kiryat Malachy - Qiryat Malakhiอิสราเอล
61.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Airport CustomBen-Gurion Airportอิสราเอล
62.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ben Gurion AirportBen-Gurion Airportอิสราเอล
63.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, I.A.I LodBen-Gurion Airportอิสราเอล
64.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 1 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
65.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 11 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
66.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 12 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
67.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 3 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
68.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 4 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
69.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 5 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
70.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 6 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
71.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 7 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
72.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash 8 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
73.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash10 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
74.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash2 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
75.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Dash9 Kapital Kup GBene Beraqอิสราเอล
76.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Hazon IshBene Beraqอิสราเอล
77.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Hazon Ish SubBene Beraqอิสราเอล
78.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, KahanmanBene Beraqอิสราเอล
79.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, TarphonBene Beraqอิสราเอล
80.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, TarphonBene Beraqอิสราเอล
81.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Tarphon SubBene Beraqอิสราเอล
82.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
83.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hazon IshBene Beraqอิสราเอล
84.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, PardesimBene Beraqอิสราเอล
85.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AchiezerBene Beraqอิสราเอล
86.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
87.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ConcordBene Beraqอิสราเอล
88.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hazon HishBene Beraqอิสราเอล
89.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, Bene BeraqBene Beraqอิสราเอล
90.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
91.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Derech Ben GurionBene Beraqอิสราเอล
92.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
93.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rabi AkivaBene Beraqอิสราเอล
94.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
95.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Ext. Bnei Brak (Mortgages)Bene Beraqอิสราเอล
96.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Rabbi AkibaBene Beraqอิสราเอล
97.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, RimonimBene Beraqอิสราเอล
98.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Vita TowersBene Beraqอิสราเอล
99.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Rimonim Bney BrakBene Beraqอิสราเอล
100.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DrorimBenei Derorอิสราเอล
101.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beit DaganBet Daganอิสราเอล
102.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Beit SheanBet Sheanอิสราเอล
103.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beit SheanBet Sheanอิสราเอล
104.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit SheanBet Sheanอิสราเอล
105.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Bet ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
106.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
107.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramat Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
108.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
109.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
110.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bet ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
111.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
112.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Ramat Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
113.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Bet ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
114.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beitar IlitBetarillitอิสราเอล
115.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Beitar ElitBetarillitอิสราเอล
116.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Betar Elit Ext.Betarillitอิสราเอล
117.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Betar EllitBetarillitอิสราเอล
118.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, UvdaBikat Uvdaอิสราเอล
119.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, BinyaminaBinyaminaอิสราเอล
120.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, BenyaminaBinyaminaอิสราเอล
121.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bitan AharonBitan Aharonอิสราเอล
122.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Bueine NujedatBueineอิสราเอล
123.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bohena-NagidatBueineอิสราเอล


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 12/2019

สารบบธนาคาร