การบริการบนเว็บไซต์นี้เป็นการบริการที่ปราศจากค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องใช้การบริการเหล่านี้สำหรับการลงทะเบียน ดังนั้นอาจไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดที่ใส่ล้วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหาธนาคารหรือเพื่อตรวจสอบว่ามีการลบ IBAN หลังจากมีการดำเนินการจากฟังก์ชันที่แล้ว

Thomas Hainke, Dipl. Inform. Univ.