BIC Lugano


ชื่อ:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ประเทศ:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.UNCECH22XXXAxion SWISS Bank SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
2.UNCECH22XXXAxion SWISS Bank SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
3.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
4.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
5.CIALCHBBXXXBanca CIC (Svizzera) SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
6.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
7.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
8.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
9.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
10.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLuganoสวิตเซอร์แลนด์
11.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLuganoสวิตเซอร์แลนด์
12.BIMLCH22XXXBanca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
13.BAERCHZZXXXBanca Julius Baer & Cie S.A.Luganoสวิตเซอร์แลนด์
14.MIGRCHZZXXXBanca Migros SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
15.RAIFCH22375Banca Raiffeisen LuganoLuganoสวิตเซอร์แลนด์
16.WIRBCHBBXXXBanca WIR società cooperativaLuganoสวิตเซอร์แลนด์
17.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
18.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
19.BCLRCHBBXXXBank Cler AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
20.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
21.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
22.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
23.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
24.CBSWCHZZXXXCitibank (Switzerland) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
25.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
26.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
27.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
28.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
29.CRESCHZZ69RCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
30.CRESCHZZ69MCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
31.CRESCHZZ69BCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
32.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
33.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
34.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
35.CRESCHZZ69BCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
36.CRESCHZZ69NCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
37.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
38.CRESCHZZ69RCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
39.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Svizzera) S.A.Luganoสวิตเซอร์แลนด์
40.SOLBCH22XXXEDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.Luganoสวิตเซอร์แลนด์
41.BSILCH22XXXEFG Bank SA, succursale di LuganoLuganoสวิตเซอร์แลนด์
42.SPCHCHGGXXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
43.SPCHCHGGXXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
44.BLFLCHBBXXXLGT Bank (Schweiz) AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
45.ARNECH22XXXOne Swiss Bank SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
46.PIGUCH22XXXPiguet Galland & Cie SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
47.PKBSCH22XXXPKB PRIVATBANK SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
48.PKBSCH22XXXPKB PRIVATBANK SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
49.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALELuganoสวิตเซอร์แลนด์
50.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
51.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
52.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLuganoสวิตเซอร์แลนด์
53.UBPGCHGGLUGUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SALuganoสวิตเซอร์แลนด์
54.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1สวิตเซอร์แลนด์
55.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1สวิตเซอร์แลนด์
56.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1สวิตเซอร์แลนด์
57.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1สวิตเซอร์แลนด์
58.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLugano-Paradisoสวิตเซอร์แลนด์รหัสระบุธนาคารสำหรับธนาคารใน Lugano (สวิตเซอร์แลนด์) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 06/2024