BIC LUMIILITXXX


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MTel Aviv - Yafoอิสราเอล
2.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, achiezer -อิสราเอล
3.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, afridar -อิสราเอล
4.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, afula -อิสราเอล
5.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ainshtein -อิสราเอล
6.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, akko -อิสราเอล
7.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ALONEI HASHARON -อิสราเอล
8.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ANAF SLIKA UMISHLOACH -อิสราเอล
9.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, arad -อิสราเอล
10.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim alenbi -อิสราเอล
11.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim ayalon -อิสราเอล
12.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim habursa -อิสราเอล
13.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim hacharushet -อิสราเอล
14.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim har hozvim -อิสราเอล
15.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim kisaria -อิสราเอล
16.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim natania -อิสราเอล
17.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim ramat hachayal -อิสราเอล
18.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim rishon le'zion -อิสราเอล
19.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ashdod -อิสราเอล
20.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ashkelon -อิสราเอล
21.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, azur -อิสราเอล
22.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, bait vagan -อิสราเอล
23.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, baka el garbia -อิสราเอล
24.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, bat yam -อิสราเอล
25.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beer sheva -อิสราเอล
26.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit hakerem -อิสราเอล
27.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit shean -อิสราเอล
28.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit shemesh -อิสราเอล
29.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, benyamina -อิสราเอล
30.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, biyalik -อิสราเอล
31.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Ha'amakim -อิสราเอล
32.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Hamifratz -อิสราเอล
33.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Lachish -อิสราเอล
34.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Negev -อิสราเอล
35.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, city ashdod -อิสราเอล
36.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, concord -อิสราเอล
37.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, dakar -อิสราเอล
38.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, daliat el carmel -อิสราเอล
39.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, denya -อิสราเอล
40.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, dimona -อิสราเอล
41.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, east jerusalem -อิสราเอล
42.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, egoz -อิสราเอล
43.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ehad ha'ham -อิสราเอล
44.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, eilat -อิสราเอล
45.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, em hamoshavot -อิสราเอล
46.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, emek bracha -อิสราเอล
47.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, even yehuda -อิสราเอล
48.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, florentin -อิสราเอล
49.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, furadis -อิสราเอล
50.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, gan yavne -อิสราเอล
51.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, gedera -อิสราเอล
52.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, genral guardian -อิสราเอล
53.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, geula -อิสราเอล
54.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givat olga -อิสราเอล
55.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givat oranim -อิสราเอล
56.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givat shaul -อิสราเอล
57.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givatayim -อิสราเอล
58.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GLOBAL BANKING 606 -อิสราเอล
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GLOBAL BANKING 780 -อิสราเอล
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, gordon -อิสราเอล
61.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, habarzel -อิสราเอล
62.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hacarmel -อิสราเอล
63.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hadera -อิสราเอล
64.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hama'apilim -อิสราเอล
65.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hanevi'im -อิสราเอล
66.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, haneviym -อิสราเอล
67.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hashoftim -อิสราเอล
68.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hatechniyon -อิสราเอล
69.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hayekev -อิสราเอล
70.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HEAD OFFICE -อิสราเอล
71.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, herzelia -อิสราเอล
72.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hod hasharon -อิสราเอล
73.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, holon -อิสราเอล
74.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, horev -อิสราเอล
75.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, jaffa -อิสราเอล
76.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, jaljulia -อิสราเอล
77.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kanyon haifa -อิสราเอล
78.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, karmiel -อิสราเอล
79.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, katzrin -อิสราเอล
80.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kesem -อิสราเอล
81.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar ganim -อิสราเอล
82.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar kasem -อิสราเอล
83.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar saba -อิสราเอล
84.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar shmaryahu -อิสราเอล
85.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar Hashabbat -อิสราเอล
86.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kikar itzhak rabin -อิสราเอล
87.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kikar siran -อิสราเอล
88.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KING GEORGE -อิสราเอล
89.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat areba -อิสราเอล
90.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat ata -อิสราเอล
91.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat eliezer -อิสราเอล
92.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat gat -อิสราเอล
93.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat malachy -อิสราเอล
94.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat ono -อิสราเอล
95.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat shmona -อิสราเอล
96.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat tivon -อิสราเอล
97.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat yam -อิสราเอล
98.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kochav yair -อิสราเอล
99.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, lamed -อิสราเอล
100.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, leumi total digital -อิสราเอล
101.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, lev dizinguf -อิสราเอล
102.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, lod -อิสราเอล
103.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ma'ale edomim -อิสราเอล
104.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, maalot -อิสราเอล
105.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Marganit -อิสราเอล
106.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, maskit -อิสราเอล
107.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Megdaly Paz -อิสราเอล
108.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, merkaz asakim sapir -อิสราเอล
109.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, merkaz hanegev -อิสราเอล
110.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, mevaseret zion -อิสราเอล
111.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, migdal haemek -อิสราเอล
112.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, migdal haifa -อิสราเอล
113.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, migdaly aviv -อิสราเอล
114.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, modi'in -อิสราเอล
115.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, na'aria -อิสราเอล
116.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, natania -อิสราเอล
117.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, natzrat -อิสราเอล
118.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neot afeka -อิสราเอล
119.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, nes ziona -อิสราเอล
120.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, nesher -อิสราเอล
121.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, netivot -อิสราเอล
122.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neve avivim -อิสราเอล
123.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neve sha'anan -อิสราเอล
124.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neve zeev -อิสราเอล
125.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ofakim -อิสราเอล
126.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, or yehuda -อิสราเอล
127.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, pardes chana -อิสราเอล
128.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, pardesia -อิสราเอล
129.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, petach tikva -อิสราเอล
130.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, pinkas -อิสราเอล
131.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PRIVATE BANKING - HAIFA -อิสราเอล
132.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PRIVATE BANKING HASHARON -อิสราเอล
133.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PRIVATE BANKING TEL AVIV -อิสราเอล
134.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ra'a'nana -อิสราเอล
135.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat beit shemesh -อิสราเอล
136.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat gan -อิสราเอล
137.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat hasharon -อิสราเอล
138.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat ishay -อิสราเอล
139.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat poleg -อิสราเอล
140.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramla -อิสราเอล
141.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramor eshkol -อิสราเอล
142.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramot -อิสราเอล
143.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramot eshkol -อิสราเอล
144.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rechavia -อิสราเอล
145.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rechovot -อิสราเอล
146.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rishon le zion -อิสราเอล
147.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rosh ha'ayin -อิสราเอล
148.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rosh pina -อิสราเอล
149.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, sabinia -อิสราเอล
150.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, sderot -อิสราเอล
151.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shaar haeir -อิสราเอล
152.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shaar rishon -อิสราเอล
153.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shderot benyamin -อิสราเอล
154.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shderot hanesyim -อิสราเอล
155.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shoam -อิสราเอล
156.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, taibe -อิสราเอล
157.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, talpiot -อิสราเอล
158.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tel ganim -อิสราเอล
159.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tel mond -อิสราเอล
160.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tira -อิสราเอล
161.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tirat hacarmel -อิสราเอล
162.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tveria -อิสราเอล
163.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tzelon -อิสราเอล
164.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yad eliyaho -อิสราเอล
165.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yahud -อิสราเอล
166.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, YASHIR LEUMI -อิสราเอล
167.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yavne -อิสราเอล
168.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yoqneam -อิสราเอล
169.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, zfat -อิสราเอล
170.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, zichron yaakov -อิสราเอล
171.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ashdod sevice center-อิสราเอล
172.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot bait bakfar-อิสราเอล
173.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot beit gil paz-อิสราเอล
174.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot hadarim bakfar-อิสราเอล
175.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot migdaley hayam hatichon-อิสราเอล
176.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Afek-อิสราเอล
177.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Haifa-อิสราเอล
178.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Hasharon-อิสราเอล
179.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Jerusalem-อิสราเอล
180.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Leumitech -อิสราเอล
181.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Rishon-อิสราเอล
182.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Tel Aviv-อิสราเอล
183.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat Tal -อิสราเอล
184.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, halutzay hataasia-อิสราเอล
185.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi B-อิสราเอล
186.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi C-อิสราเอล
187.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi D-อิสราเอล
188.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi G-อิสราเอล
189.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, margaliyot-อิสราเอล
190.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, moriya-อิสราเอล
191.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Mortgage Qiryat Hamemshala-อิสราเอล
192.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Nof Hagalil-อิสราเอล
193.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, savionay yam-อิสราเอล
194.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Tel Aviv Service Center-อิสราเอล
195.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, weizmann institute of science-อิสราเอลรหัสระบุธนาคาร 'LUMIILITXXX' (อิสราเอล) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 01/2023