BIC IDBLILITXXX


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdTel Avivอิสราเอล
2.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdHaifaอิสราเอล
3.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdTel Avivอิสราเอล
4.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AdumimMaale Adumimอิสราเอล
5.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AfekaTel Avivอิสราเอล
6.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AfulaAfulaอิสราเอล
7.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AkkoAkkoอิสราเอล
8.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AllenbyTel Avivอิสราเอล
9.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ashdod CityAshdodอิสราเอล
10.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ashkelon (Hashikma)Ashkelonอิสราเอล
11.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Assaf HarofeZrifinอิสราเอล
12.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, BalfourBat-Yamอิสราเอล
13.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bankim DepartmentTel Avivอิสราเอล
14.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
15.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bayit VeganJerusalemอิสราเอล
16.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beer ShebaBeer Shevaอิสราเอล
17.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakeremJerusalemอิสราเอล
18.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakranotHaifaอิสราเอล
19.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
20.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ben YehudaTel Avivอิสราเอล
21.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bitzoa'ATel Avivอิสราเอล
22.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
23.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, CarmielKarmielอิสราเอล
24.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Clal CenterJerusalemอิสราเอล
25.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Dan Businees CenterRamat Ganอิสราเอล
26.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DanielBat-Yamอิสราเอล
27.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Derech Ben GurionBene Beraqอิสราเอล
28.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Derech SalamehTel Avivอิสราเอล
29.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Diamond ExchangeRamat Ganอิสราเอล
30.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DimonaDimonaอิสราเอล
31.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Discount Your Way TauTel Avivอิสราเอล
32.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DrorimBenei Derorอิสราเอล
33.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, East JerusalemJerusalemอิสราเอล
34.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Eilat (Hashalom Center)Eilatอิสราเอล
35.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Em HamoshavotPetah Tiqvaอิสราเอล
36.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Haifa MainHaifaอิสราเอล
37.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Jerusalem MainJerusalemอิสราเอล
38.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel Avivอิสราเอล
39.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel Avivอิสราเอล
40.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel Avivอิสราเอล
41.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel Avivอิสราเอล
42.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel Avivอิสราเอล
43.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GaderaGederaอิสราเอล
44.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GemelTel Avivอิสราเอล
45.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GeulaJerusalemอิสราเอล
46.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Givat ShmuelGivat Shemuelอิสราเอล
47.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Givat TalRosh HaAyinอิสราเอล
48.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GivatayimGivatayimอิสราเอล
49.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Grandcenyon MallHaifaอิสราเอล
50.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ha-Snif YashirHerzeliaอิสราเอล
51.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
52.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Haifa MainHaifaอิสราเอล
53.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Haifa Private Banking CenterHaifaอิสราเอล
54.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HakanionimRishon LeZiyyonอิสราเอล
55.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HakiryaTel Avivอิสราเอล
56.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HaleomJerusalemอิสราเอล
57.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamasgerTel Avivอิสราเอล
58.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamifrazHaifaอิสราเอล
59.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamoshavaJerusalemอิสราเอล
60.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Businees CenterHerzeliaอิสราเอล
61.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Private Banking CenterHerzeliaอิสราเอล
62.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hashfela Businees CenterRehovotอิสราเอล
63.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HashvotTel Avivอิสราเอล
64.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hataasiya HolonHolonอิสราเอล
65.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hatzrot JaffaTel Avivอิสราเอล
66.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Herzl Petah TikvaPetah Tiqvaอิสราเอล
67.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HerzliyaHerzeliaอิสราเอล
68.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Herzliya PituahHerzeliaอิสราเอล
69.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
70.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HolonHolonอิสราเอล
71.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ibn GavirolTel Avivอิสราเอล
72.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ikolim DepartmentTel Avivอิสราเอล
73.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Int' Personal Banking JerosalemJerusalemอิสราเอล
74.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Int' Private Banking Center, NetanyaNetanyaอิสราเอล
75.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Investments CenterRishon LeZiyyonอิสราเอล
76.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ir YamimNetanyaอิสราเอล
77.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Jerosalem Businees CenterJerusalemอิสราเอล
78.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Jerusalem MainJerusalemอิสราเอล
79.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kampus Har HzofimJerusalemอิสราเอล
80.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kanfei NesharimJerusalemอิสราเอล
81.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kenion Givatayim MallGivatayimอิสราเอล
82.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kenion Malcha JerusalemJerusalemอิสราเอล
83.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kfar SabaKefar Savaอิสราเอล
84.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kidmat AtidimTel Avivอิสราเอล
85.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar HamedinaTel Avivอิสราเอล
86.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar HayahalomRamat Ganอิสราเอล
87.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar Lev DizengoffTel Avivอิสราเอล
88.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar Yitzhak RabinTel Avivอิสราเอล
89.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, KironQiryat Onoอิสราเอล
90.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AilonHolonอิสราเอล
91.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AriePetah Tiqvaอิสราเอล
92.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AtaQiryat Attaอิสราเอล
93.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat ByalikQiryat Bialikอิสราเอล
94.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat GatQiryat Gatอิสราเอล
95.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat HasharonNetanyaอิสราเอล
96.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat HayovelJerusalemอิสราเอล
97.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat MalachiQiryat Malakhiอิสราเอล
98.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat MotzkinQiryat Motzkinอิสราเอล
99.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat Shmona, Kenion 8 In The Center Qiryat Shemonaอิสราเอล
100.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat YamQiryat Yamอิสราเอล
101.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Lev HayrBeer Shevaอิสราเอล
102.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, LodLodอิสราเอล
103.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Maarav Rishon LetzionRishon LeZiyyonอิสราเอล
104.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mahane YehudaJerusalemอิสราเอล
105.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MapuTel Avivอิสราเอล
106.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Marom NeveRamat Ganอิสราเอล
107.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Matach And BankimTel Avivอิสราเอล
108.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MatamHaifaอิสราเอล
109.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Merkaz HacarmelHaifaอิสราเอล
110.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mevaseret TzionMevaseret Tsionอิสราเอล
111.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Migdal HaemekMigdal Haemeqอิสราเอล
112.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Migdal HayovelTel Avivอิสราเอล
113.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MishpatitTel Avivอิสราเอล
114.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MishpatitTel Avivอิสราเอล
115.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mmaz JlmJerusalemอิสราเอล
116.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Modi'InModi'Inอิสราเอล
117.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MoriahHaifaอิสราเอล
118.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
119.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nahariya HospitalNahariyyaอิสราเอล
120.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NazarethNazarethอิสราเอล
121.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nazareth EliteNazareth Illitอิสราเอล
122.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Necasim V BinoyTel Avivอิสราเอล
123.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neot RachelHolonอิสราเอล
124.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nes TzionaNes Ziyyonaอิสราเอล
125.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
126.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neve AvivimTel Avivอิสราเอล
127.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neve ShananHaifaอิสราเอล
128.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, North Businees CenterQiryat Bialikอิสราเอล
129.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nyarot ErechTel Avivอิสราเอล
130.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Oron Petach TikvaPetah Tiqvaอิสราเอล
131.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Park MallRaanannaอิสราเอล
132.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, PensyoniTel Avivอิสราเอล
133.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Petah TikvaPetah Tiqvaอิสราเอล
134.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Poleg NetanyaNetanyaอิสราเอล
135.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking , Tel AvivTel Avivอิสราเอล
136.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking Center, Tel AvivTel Avivอิสราเอล
137.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking Center,JerusalemJerusalemอิสราเอล
138.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
139.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat AvivTel Avivอิสราเอล
140.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat EshkolJerusalemอิสราเอล
141.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
142.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
143.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HenRamat Ganอิสราเอล
144.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat IlanGivat Shemuelอิสราเอล
145.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RamlaRamlaอิสราเอล
146.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehaviaJerusalemอิสราเอล
147.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
148.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rehovot HahadashaRehovotอิสราเอล
149.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RenanimRaanannaอิสราเอล
150.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rishon LetzionRishon LeZiyyonอิสราเอล
151.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RomemaJerusalemอิสราเอล
152.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rothschild BoulevardTel Avivอิสราเอล
153.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rova DaletAshdodอิสราเอล
154.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rova Yod Zain AshdodAshdodอิสราเอล
155.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, SavyonimYehudอิสราเอล
156.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shai AgnonJerusalemอิสราเอล
157.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shchunat HatikvaTel Avivอิสราเอล
158.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, SheinkinTel Avivอิสราเอล
159.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, ShenkarHerzeliaอิสราเอล
160.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shikun BavliTel Avivอิสราเอล
161.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Super Bank Petah TikvaPetah Tiqvaอิสราเอล
162.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Talpiut JerusalemJerusalemอิสราเอล
163.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv Businees CenterRamat Ganอิสราเอล
164.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv MainTel Avivอิสราเอล
165.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv Main - MatachTel Avivอิสราเอล
166.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv UniversityTel Avivอิสราเอล
167.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel GanimRamat Ganอิสราเอล
168.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel HashomerRamat Ef'Alอิสราเอล
169.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel-Aviv CityTel Avivอิสราเอล
170.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TelebankRishon LeZiyyonอิสราเอล
171.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TibireasTiberiasอิสราเอล
172.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tifoul PensyoniTel Avivอิสราเอล
173.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TifulTel Avivอิสราเอล
174.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Top DanTel Avivอิสราเอล
175.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TzfatZefatอิสราเอล
176.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Wolfson HospitalBat-Yamอิสราเอล
177.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Y.L.MTel Avivอิสราเอล
178.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Yad EliahuTel Avivอิสราเอล
179.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, YavneYavneอิสราเอล
180.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Yehuda HamaccabiTel Avivอิสราเอล
181.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Zfon DizengoffTel Avivอิสราเอล
182.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Zichron YaakovZikhron Yaaqovอิสราเอลรหัสระบุธนาคาร 'IDBLILITXXX' (อิสราเอล) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 07/2020