BIC IDBLILITXXX


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdTel Aviv - Yafoอิสราเอล
2.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AdumimMa'ale Adummimอิสราเอล
3.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AfekaTel Aviv - Yafoอิสราเอล
4.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AfulaAfulaอิสราเอล
5.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AkkoAkkoอิสราเอล
6.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ashdod CityAshdodอิสราเอล
7.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ashkelon (Hashikma)Ashqelonอิสราเอล
8.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Assaf HarofeRishon LeZiyyonอิสราเอล
9.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, BalfourBat Yamอิสราเอล
10.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bankim DepartmentTel Aviv - Yafoอิสราเอล
11.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bat YamBat Yamอิสราเอล
12.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beer ShebaBe'er Shevaอิสราเอล
13.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakeremJerusalemอิสราเอล
14.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakranotHaifaอิสราเอล
15.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
16.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bitzoa'aTel Aviv - Yafoอิสราเอล
17.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
18.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, CarmielKarmi'elอิสราเอล
19.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Clal CenterJerusalemอิสราเอล
20.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DanielBat Yamอิสราเอล
21.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Derech Ben GurionBene Beraqอิสราเอล
22.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Derech SalamehTel Aviv - Yafoอิสราเอล
23.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Diamond ExchangeRamat Ganอิสราเอล
24.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DimonaDimonaอิสราเอล
25.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, East JerusalemJerusalemอิสราเอล
26.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Eilat (Hashalom Center)Elatอิสราเอล
27.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Em HamoshavotPetah Tiqwaอิสราเอล
28.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GaderaGederaอิสราเอล
29.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GemelTel Aviv - Yafoอิสราเอล
30.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GeulaJerusalemอิสราเอล
31.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Givat TalRosh HaAyinอิสราเอล
32.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GivatayimGiv'atayimอิสราเอล
33.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ha-Snif YashirRishon LeZiyyonอิสราเอล
34.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
35.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Haifa Private Banking CenterHaifaอิสราเอล
36.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HakanionimRishon LeZiyyonอิสราเอล
37.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HakiryaTel Aviv - Yafoอิสราเอล
38.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, haleomJerusalemอิสราเอล
39.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamifrazHaifaอิสราเอล
40.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamoshavaJerusalemอิสราเอล
41.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Businees CenterHerzliyyaอิสราเอล
42.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Private Banking CenterHerzliyyaอิสราเอล
43.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hashfela Businees CenterRehovotอิสราเอล
44.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HashvotTel Aviv - Yafoอิสราเอล
45.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hataasiya HolonHolonอิสราเอล
46.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hatzrot JaffaTel Aviv - Yafoอิสราเอล
47.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HerzliyaHerzliyyaอิสราเอล
48.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Herzliya PituahHerzliyyaอิสราเอล
49.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hod HasharonHod HaSharonอิสราเอล
50.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HolonHolonอิสราเอล
51.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ikolim DepartmentTel Aviv - Yafoอิสราเอล
52.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Int' Private Banking Center, NetanyaNetanyaอิสราเอล
53.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Investments centerRishon LeZiyyonอิสราเอล
54.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Jerosalem Businees CenterJerusalemอิสราเอล
55.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, kanfei nesharimJerusalemอิสราเอล
56.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, kfar ganimPetah Tiqwaอิสราเอล
57.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kfar SabaKefar Savaอิสราเอล
58.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kidmat AtidimTel Aviv - Yafoอิสราเอล
59.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar HamedinaTel Aviv - Yafoอิสราเอล
60.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar HayahalomRamat Ganอิสราเอล
61.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar Lev DizengoffTel Aviv - Yafoอิสราเอล
62.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar Yitzhak RabinTel Aviv - Yafoอิสราเอล
63.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, KironQiryat Onoอิสราเอล
64.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, KIRYAT AILONHolonอิสราเอล
65.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AriePetah Tiqwaอิสราเอล
66.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AtaQiryat Attaอิสราเอล
67.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat ByalikQiryat Bialikอิสราเอล
68.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat GatQiryat Gatอิสราเอล
69.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, kiryat hasharonNetanyaอิสราเอล
70.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat HayovelJerusalemอิสราเอล
71.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat MalachiQiryat Mal'akhiอิสราเอล
72.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat MotzkinQiryat Motzkinอิสราเอล
73.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat Shmona, Kenion "8 in the Center"Qiryat Shemonaอิสราเอล
74.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat YamQiryat Yamอิสราเอล
75.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Lev HayrBe'er Shevaอิสราเอล
76.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, LodLodอิสราเอล
77.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Maarav Rishon LetzionRishon LeZiyyonอิสราเอล
78.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mahane YehudaJerusalemอิสราเอล
79.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MAPUTel Aviv - Yafoอิสราเอล
80.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Marom NeveRamat Ganอิสราเอล
81.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Matach and BankimTel Aviv - Yafoอิสราเอล
82.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Merkaz HacarmelHaifaอิสราเอล
83.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mevaseret TzionMevasseret Ziyyonอิสราเอล
84.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Migdal HaemekMigdal HaEmeqอิสราเอล
85.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MishpatitTel Aviv - Yafoอิสราเอล
86.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MishpatitTel Aviv - Yafoอิสราเอล
87.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mmaz JLMJerusalemอิสราเอล
88.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Modi'inModi'in-Makkabbim-Re'utอิสราเอล
89.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
90.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NazarethNazarethอิสราเอล
91.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Necasim V BinoyTel Aviv - Yafoอิสราเอล
92.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nes TzionaNes Ziyyonaอิสราเอล
93.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NetanyaNetanyaอิสราเอล
94.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neve AvivimTel Aviv - Yafoอิสราเอล
95.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nof HaGalilNOF HAGALIL อิสราเอล
96.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, North Businees CenterQiryat Bialikอิสราเอล
97.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nyarot ErechTel Aviv - Yafoอิสราเอล
98.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, PensyoniTel Aviv - Yafoอิสราเอล
99.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Petah TikvaPetah Tiqwaอิสราเอล
100.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Poleg NetanyaNetanyaอิสราเอล
101.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking , Tel AvivTel Aviv - Yafoอิสราเอล
102.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking Center, Tel AvivTel Aviv - Yafoอิสราเอล
103.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking Center,JerusalemJerusalemอิสราเอล
104.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RaananaRa'annanaอิสราเอล
105.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RAMAT ALMOGIHaifaอิสราเอล
106.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat AvivTel Aviv - Yafoอิสราเอล
107.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat EshkolJerusalemอิสราเอล
108.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
109.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
110.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HenRamat Ganอิสราเอล
111.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat IlanGiv'at Shemu'elอิสราเอล
112.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RamlaRamlaอิสราเอล
113.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehaviaJerusalemอิสราเอล
114.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
115.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rishon LetzionRishon LeZiyyonอิสราเอล
116.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RomemaJerusalemอิสราเอล
117.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rothschild BoulevardTel Aviv - Yafoอิสราเอล
118.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rova DaletAshdodอิสราเอล
119.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shai AgnonJerusalemอิสราเอล
120.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, SheinkinTel Aviv - Yafoอิสราเอล
121.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shikun BavliTel Aviv - Yafoอิสราเอล
122.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Talpiut jerusalemJerusalemอิสราเอล
123.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv Businees CenterRamat Ganอิสราเอล
124.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv MainTel Aviv - Yafoอิสราเอล
125.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv Main - MATACHTel Aviv - Yafoอิสราเอล
126.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel GanimRamat Ganอิสราเอล
127.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel HashomerRamat Ganอิสราเอล
128.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel-Aviv cityTel Aviv - Yafoอิสราเอล
129.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TelebankRishon LeZiyyonอิสราเอล
130.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TIBIREASTiberiasอิสราเอล
131.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tifoul PensyoniTel Aviv - Yafoอิสราเอล
132.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TifulTel Aviv - Yafoอิสราเอล
133.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TzfatZefatอิสราเอล
134.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, wolfson hospitalBat Yamอิสราเอล
135.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Y.L.MTel Aviv - Yafoอิสราเอล
136.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Yad EliahuTel Aviv - Yafoอิสราเอล
137.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, YavneYavneอิสราเอล
138.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Zfon DizengoffTel Aviv - Yafoอิสราเอล
139.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Zichron YaakovZikhron Ya'aqovอิสราเอลรหัสระบุธนาคาร 'IDBLILITXXX' (อิสราเอล) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 12/2022