BIC Genève 1


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.CAGLCHGGXXXABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOSGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
2.CAGLCHGGXXXABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOSGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
3.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
4.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
5.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
6.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
7.BKPBCHGGXXXBanque Pâris Bertrand SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
8.FSUICHGGXXXCredit Europe Bank (Suisse) SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
9.FSUICHGGXXXCredit Europe Bank (Suisse) SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
10.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Suisse) S.A.Genève 1สวิตเซอร์แลนด์
11.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Suisse) S.A.Genève 1สวิตเซอร์แลนด์
12.BLICCHGGXXXHSBC Private Bank (Suisse) SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
13.BLICCHGGXXXHSBC Private Bank (Suisse) SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
14.CCIECHGGXXXHyposwiss Private Bank Genève SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
15.CCIECHGGXXXHyposwiss Private Bank Genève SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
16.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
17.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
18.ABSGCHGGXXXS.P. Hinduja Banque Privée SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
19.ABSGCHGGXXXS.P. Hinduja Banque Privée SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
20.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
21.UBPGCHGGXXXUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
22.UBPGCHGGXXXUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAGenève 1สวิตเซอร์แลนด์
23.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
24.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
25.BAERCHZZXXXBanque Julius Baer & Cie S.A.Genève 11สวิตเซอร์แลนด์
26.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
27.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
28.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
29.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
30.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
31.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
32.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
33.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
34.PRIBCHGGXXXEdmond de Rothschild (Suisse) S.AGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
35.PRIBCHGGXXXEdmond de Rothschild (Suisse) S.AGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
36.BSILCH22XXXEFG Bank SA, succursale di LuganoGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
37.NBPSCHGGXXXFAB Private Bank (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
38.NBPSCHGGXXXFAB Private Bank (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
39.GONECHGGXXXGonet & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
40.GONECHGGXXXGonet & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
41.MGTCCHGGXXXJ.P. Morgan (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
42.MGTCCHGGXXXJ.P. Morgan (Suisse) SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
43.MIRACHGGXXXMirabaud & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
44.MIRACHGGXXXMirabaud & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
45.SELVCHGGXXXSELVI & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
46.SELVCHGGXXXSELVI & Cie SAGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
47.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALEGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
48.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALEGenève 11สวิตเซอร์แลนด์
49.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12สวิตเซอร์แลนด์
50.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12สวิตเซอร์แลนด์
51.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12สวิตเซอร์แลนด์
52.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12สวิตเซอร์แลนด์
53.MORVCH22XXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SAGenève 12สวิตเซอร์แลนด์
54.DUBACHGGXXXDukascopy Bank SAGenève 15สวิตเซอร์แลนด์
55.DUBACHGGXXXDukascopy Bank SAGenève 15สวิตเซอร์แลนด์รหัสระบุธนาคารสำหรับธนาคารใน Genève 1 (สวิตเซอร์แลนด์) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 01/2021