BIC First National Bank of Namibia Ltd.


ชื่อ:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ประเทศ:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Aranosนามิเบีย
2.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Eenhanaนามิเบีย
3.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Gobabisนามิเบีย
4.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Grootfonteinนามิเบีย
5.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Henties Bayนามิเบีย
6.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Karasburgนามิเบีย
7.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Karibibนามิเบีย
8.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Katima Muliloนามิเบีย
9.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Katuturaนามิเบีย
10.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Keetmanshoopนามิเบีย
11.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Luderitzนามิเบีย
12.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Marientalนามิเบีย
13.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Marientalนามิเบีย
14.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Ohangwenaนามิเบีย
15.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Okahandjaนามิเบีย
16.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Okakararaนามิเบีย
17.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Okongoนามิเบีย
18.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Omaruruนามิเบีย
19.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Omuthiyaนามิเบีย
20.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Ondangwaนามิเบีย
21.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Ongwedivaนามิเบีย
22.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Oranjemundนามิเบีย
23.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Oshakatiนามิเบีย
24.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Oshakatiนามิเบีย
25.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Oshakatiนามิเบีย
26.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Oshakatiนามิเบีย
27.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Otaviนามิเบีย
28.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Otjiwarongoนามิเบีย
29.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Otjiwarongoนามิเบีย
30.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Otjiwarongoนามิเบีย
31.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Outapiนามิเบีย
32.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Outapiนามิเบีย
33.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Outjoนามิเบีย
34.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Rehobothนามิเบีย
35.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Rosh Pinahนามิเบีย
36.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Runduนามิเบีย
37.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Swakopmundนามิเบีย
38.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Swakopmundนามิเบีย
39.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Tsumebนามิเบีย
40.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Tsumebนามิเบีย
41.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Usakosนามิเบีย
42.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Walvis Bayนามิเบีย
43.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
44.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
45.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
46.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
47.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
48.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
49.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
50.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
51.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
52.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
53.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
54.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
55.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
56.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
57.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
58.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
59.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
60.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
61.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
62.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
63.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
64.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
65.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
66.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
67.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
68.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
69.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
70.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
71.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
72.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
73.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
74.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
75.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
76.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
77.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
78.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
79.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
80.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
81.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบีย
82.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.Windhoekนามิเบียรหัสระบุธนาคารสำหรับ First National Bank of Namibia Ltd. (นามิเบีย) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 11/2023