BIC Bank of Valletta plc.


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Attardมอลตา
2.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Ballutaมอลตา
3.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Bir id-Dehebมอลตา
4.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Birkirkaraมอลตา
5.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Birzebbugiaมอลตา
6.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Bugibbaมอลตา
7.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Cospicuaมอลตา
8.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Fguraมอลตา
9.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Florianaมอลตา
10.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Fluer-de-Lysมอลตา
11.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Gziraมอลตา
12.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Hamrunมอลตา
13.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Ibraggมอลตา
14.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Luqaมอลตา
15.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Luqaมอลตา
16.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Marsaมอลตา
17.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Marsascalaมอลตา
18.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Marsaxlokkมอลตา
19.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Melliehaมอลตา
20.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Mostaมอลตา
21.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Mqabbaมอลตา
22.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Msidaมอลตา
23.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Nadurมอลตา
24.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Naxxarมอลตา
25.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Paolaมอลตา
26.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Qormiมอลตา
27.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Rabatมอลตา
28.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.San Gwannมอลตา
29.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Sannatมอลตา
30.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Siggiewiมอลตา
31.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Sliemaมอลตา
32.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.St Paul's Bayมอลตา
33.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.St. Juliansมอลตา
34.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.St. Veneraมอลตา
35.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Sta Veneraมอลตา
36.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Tal-Qroqqมอลตา
37.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Vallettaมอลตา
38.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Vallettaมอลตา
39.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Vallettaมอลตา
40.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Victoriaมอลตา
41.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Wealth Managementมอลตา
42.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Xaghraมอลตา
43.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Xewkijaมอลตา
44.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zabbarมอลตา
45.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zebbugมอลตา
46.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zejtunมอลตา
47.VALLMTMTXXXBank of Valletta plc.Zurrieqมอลตารหัสระบุธนาคารสำหรับ Bank of Valletta plc. (มอลตา) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 08/2019