BIC BYAHILI1XXX


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees LtdJerusalemอิสราเอล
2.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, AfulaAfulaอิสราเอล
3.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Asaf Ha'RofeBeer Yaakovอิสราเอล
4.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, AshdodAshdodอิสราเอล
5.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, AshkelonAshkelonอิสราเอล
6.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bat YamBat-Yamอิสราเอล
7.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bear YakovBeer Yaakovอิสราเอล
8.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ben GuryonJerusalemอิสราเอล
9.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ben GuryonRamla Areaอิสราเอล
10.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ber ShevaBeer Shevaอิสราเอล
11.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bet ShemeshBet Shemeshอิสราเอล
12.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bet YahavJerusalemอิสราเอล
13.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, CarmelHaifaอิสราเอล
14.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, EilatEilatอิสราเอล
15.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, GlilotRamat HaSharonอิสราเอล
16.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, GlilotRamat HaSharonอิสราเอล
17.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ha'ArbaaTel Avivอิสราเอล
18.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
19.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, HaifaHaifaอิสราเอล
20.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Hayovel TowerTel Avivอิสราเอล
21.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Hilel YafeHaderaอิสราเอล
22.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, HolonHolonอิสราเอล
23.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, IchilovTel Avivอิสราเอล
24.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, JerusalemJerusalemอิสราเอล
25.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Kanfei NesharimJerusalemอิสราเอล
26.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, KarmielKarmielอิสราเอล
27.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, KedemJerusalemอิสราเอล
28.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Kfar SabaKefar Savaอิสราเอล
29.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Kiryat BeyalikQiryat Bialikอิสราเอล
30.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Lev RishonRishon LeZiyyonอิสราเอล
31.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ma' Alleh AdumimMaale Adumimอิสราเอล
32.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, MalchaJerusalemอิสราเอล
33.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Mercaz HanegevBeer Shevaอิสราเอล
34.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Mishkenot HaumaJerusalemอิสราเอล
35.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Modi'InModi'Inอิสราเอล
36.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
37.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, NatanyaNetanyaอิสราเอล
38.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, NazaratTNazareth Illitอิสราเอล
39.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Petach TikvaPetah Tiqvaอิสราเอล
40.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Pizgat ZeevJerusalemอิสราเอล
41.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
42.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ramat Ha'HayalTel Avivอิสราเอล
43.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, RambamHaifaอิสราเอล
44.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, RambamHaifaอิสราเอล
45.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
46.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Reshon LezionRishon LeZiyyonอิสราเอล
47.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, RothschildTel Avivอิสราเอล
48.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Tel HashomerRamat Ganอิสราเอล
49.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, TiberyaTiberiasอิสราเอล
50.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, WollfsonHolonอิสราเอล
51.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, WollfsonHolonอิสราเอลรหัสระบุธนาคาร 'BYAHILI1XXX' (อิสราเอล) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 08/2020