BIC BARDILITXXX


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.BARDILITXXXMercantile Discount Bank LtdTel Avivอิสราเอล
2.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, A AllenbyTel Avivอิสราเอล
3.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Acre District AreaAkkoอิสราเอล
4.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Acre MainAkkoอิสราเอล
5.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, AgronJerusalemอิสราเอล
6.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, AilabounEilabumelอิสราเอล
7.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ArrabaArrabeอิสราเอล
8.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, AshdodAshdodอิสราเอล
9.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ashdod ZainAshdodอิสราเอล
10.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bat-YamBat-Yamอิสราเอล
11.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Beer ShevaBeer Shevaอิสราเอล
12.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Beitar ElitBetarillitอิสราเอล
13.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bnei BrakBene Beraqอิสราเอล
14.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bohena-NagidatBueineอิสราเอล
15.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, CabulKabulอิสราเอล
16.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Central CarmelHaifaอิสราเอล
17.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ClearingTel Avivอิสราเอล
18.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Comptroller'S Div.Tel Avivอิสราเอล
19.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, DabourieDabburyeอิสราเอล
20.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, DimonaDimonaอิสราเอล
21.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Dir El AsadDeir Al Asadอิสราเอล
22.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Dir HanaDir Hanaอิสราเอล
23.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, El RamNazarethอิสราเอล
24.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Foreign Trade Dept. NorthHaifaอิสราเอล
25.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, GeulaJerusalemอิสราเอล
26.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, GivatayimGivatayimอิสราเอล
27.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ha-ShalomTel Avivอิสราเอล
28.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HablinI'Billinอิสราเอล
29.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HadasTel Avivอิสราเอล
30.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HaderaHaderaอิสราเอล
31.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Haifa And Sharon RegionHaifaอิสราเอล
32.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Haifa MainHaifaอิสราเอล
33.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Har-NofJerusalemอิสราเอล
34.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Hasharon Business CenterKohav Yairอิสราเอล
35.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Hod HasaronHod HaSharonอิสราเอล
36.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HolonHolonอิสราเอล
37.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HorfishHurfeishอิสราเอล
38.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HtikvaTel Avivอิสราเอล
39.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, IksalIksalอิสราเอล
40.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, JaffaTel Avivอิสราเอล
41.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, JerusalemJerusalemอิสราเอล
42.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Jerusalem And Southern RegionJerusalemอิสราเอล
43.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kafar KanaKafar Kannaอิสราเอล
44.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kanfai NesharimJerusalemอิสราเอล
45.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar KamaKafar Kamaอิสราเอล
46.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar KasemKafar Qasemอิสราเอล
47.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar SabaKefar Savaอิสราเอล
48.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar YassifKafar Yasifอิสราเอล
49.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kiryat BiyalikQiryat Motzkinอิสราเอล
50.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Maged Al CarumMajd Al Kurumอิสราเอล
51.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Main Business CenterTel Avivอิสราเอล
52.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Makr-J'DeidaJudeideอิสราเอล
53.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, MeitarMaitarอิสราเอล
54.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Mercantile Vip Investment CenterNazarethอิสราเอล
55.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Mi'IliyaMielyaอิสราเอล
56.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Mortgages DivisionTel Avivอิสราเอล
57.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Moya HouseTel Avivอิสราเอล
58.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, NahariyaNahariyyaอิสราเอล
59.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, NatanyaNetanyaอิสราเอล
60.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Nazareth District AreaNazarethอิสราเอล
61.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Nazareth MainNazarethอิสราเอล
62.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Or YehudaOr Yehudaอิสราเอล
63.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Paul ViNazarethอิสราเอล
64.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Pension ConsultantTel Avivอิสราเอล
65.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Petah-TikvaPetah Tiqvaอิสราเอล
66.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RaananaRaanannaอิสราเอล
67.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rabi AkivaBene Beraqอิสราเอล
68.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rabin SquareTel Avivอิสราเอล
69.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RahatRaatอิสราเอล
70.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RamaRameอิสราเอล
71.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramat GanRamat Ganอิสราเอล
72.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonอิสราเอล
73.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RamlehRamlaอิสราเอล
74.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramot AlonJerusalemอิสราเอล
75.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RehovotRehovotอิสราเอล
76.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ReinehReineอิสราเอล
77.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rishon-LezionRishon LeZiyyonอิสราเอล
78.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RomemaJerusalemอิสราเอล
79.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, SakhninSakhninอิสราเอล
80.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Salah EddinJerusalemอิสราเอล
81.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Securities CentreTel Avivอิสราเอล
82.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, SenhadriyaJerusalemอิสราเอล
83.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Shfar'AmShefaramอิสราเอล
84.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Shivtei IsraelJerusalemอิสราเอล
85.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, TamraTamraอิสราเอล
86.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, TarshihaMaalot Tarshihaอิสราเอล
87.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tel Aviv MaimTel Avivอิสราเอล
88.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tel-Aviv And Central RegionTel Avivอิสราเอล
89.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tirat HacarmelTirat Ha-Karmelอิสราเอล
90.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tu'RanTuranอิสราเอล
91.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Um-El-FahamUmm Al Fahmอิสราเอล
92.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Wadi NisnasHaifaอิสราเอล
93.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Yafi'AYafiอิสราเอล
94.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, YarchaYirkaอิสราเอล
95.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ZarzirZarairอิสราเอลรหัสระบุธนาคาร 'BARDILITXXX' (อิสราเอล) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 08/2020