BIC BARDILITXXX


ชื่อ:
ประเทศ:
IBAN:
BIC:
เมือง:
รหัสไปรษณีย์:
ค้นหาสาขาของธนาคารด้วย

BIC / SWIFTชื่อธนาคารเมือง ประเทศ
1.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltdTel Aviv - Yafoอิสราเอล
2.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Acre Area Manager-อิสราเอล
3.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Agron-อิสราเอล
4.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ailaboun-อิสราเอล
5.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Akko-อิสราเอล
6.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Arraba-อิสราเอล
7.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ashdod-อิสราเอล
8.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ashdod Zain-อิสราเอล
9.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Bat-Yam-อิสราเอล
10.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Beer Sheva-อิสราเอล
11.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Beitar Elit-อิสราเอล
12.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Bnei Brak-อิสราเอล
13.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Bu'eine Ngidat-อิสราเอล
14.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Cabul-อิสราเอล
15.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Central Carmel-อิสราเอล
16.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Clearing-อิสราเอล
17.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Comptroller's Div.-อิสราเอล
18.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dabourie-อิสราเอล
19.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dimona-อิสราเอล
20.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dir El Asad-อิสราเอล
21.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dir Hana-อิสราเอล
22.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dizengoff-อิสราเอล
23.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, El Ram-อิสราเอล
24.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Experts Center - Foreign Trade Dept. North-อิสราเอล
25.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Geula-อิสราเอล
26.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ha Amakim-อิสราเอล
27.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ha Tavor-อิสราเอล
28.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ha-shalom-อิสราเอล
29.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hablin-อิสราเอล
30.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hadera-อิสราเอล
31.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Haifa and Sharon Region-อิสราเอล
32.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Haifa business center-อิสราเอล
33.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hasharon Business Center-อิสราเอล
34.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hatikva-อิสราเอล
35.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, holon-อิสราเอล
36.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Horfish-อิสราเอล
37.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Iksal-อิสราเอล
38.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jaffa-อิสราเอล
39.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jerusalem-อิสราเอล
40.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jerusalem and Southern Region-อิสราเอล
41.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jerusalem Investment Center-อิสราเอล
42.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kafar Kana-อิสราเอล
43.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kafar Kasem-อิสราเอล
44.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kanfai Nesharim-อิสราเอล
45.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kfar Saba-อิสราเอล
46.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kfar Yassif-อิสราเอล
47.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kiryat Motzkin-อิสราเอล
48.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Maged Al Carum-อิสราเอล
49.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Main Business Center-อิสราเอล
50.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Maker-J'deida-อิสราเอล
51.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Maya House-อิสราเอล
52.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Meitar-อิสราเอล
53.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Mi'iliya-อิสราเอล
54.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Mortgages Division-อิสราเอล
55.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Nahariya-อิสราเอล
56.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Natanya-อิสราเอล
57.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Nazareth District Area-อิสราเอล
58.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Nazareth Main-อิสราเอล
59.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Or Yehuda-อิสราเอล
60.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Paul VI-อิสราเอล
61.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Perah-Tikva-อิสราเอล
62.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rabi Akiva-อิสราเอล
63.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rahat-อิสราเอล
64.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rama-อิสราเอล
65.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramat Gan-อิสราเอล
66.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramat Hashron-อิสราเอล
67.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramle-อิสราเอล
68.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramot Alon-อิสราเอล
69.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rehovot-อิสราเอล
70.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Reineh-อิสราเอล
71.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rishon Le Zion-อิสราเอล
72.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Romema-อิสราเอล
73.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Sakah Eddin-อิสราเอล
74.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Sakhnin-อิสราเอล
75.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Securities Center-อิสราเอล
76.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Senhadriya-อิสราเอล
77.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Shfar'am-อิสราเอล
78.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Shivtei Israel-อิสราเอล
79.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tamra-อิสราเอล
80.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tarshiha-อิสราเอล
81.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tel Aviv Main-อิสราเอล
82.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tel-Aviv and Central Region-อิสราเอล
83.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tirat Hacarmel-อิสราเอล
84.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tu'ran-อิสราเอล
85.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Um El Fahem-อิสราเอล
86.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Wadi Nisnas-อิสราเอล
87.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Yafi'a-อิสราเอล
88.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Yarcha-อิสราเอลรหัสระบุธนาคาร 'BARDILITXXX' (อิสราเอล) (BIC / รหัส SWIFT).


เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

วันที่ของชุดข้อมูล: 12/2022